Gmina otwarta na inwestorów

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Szkolenia dla samorządowców dotyczące obsługi inwestora

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera organizuje bezpłatne szkolenie „ABC obsługi inwestora” skierowane do przedstawicieli gmin województwa śląskiego.

Szkolenia prowadzone będą w podziale na dwie grupy w dwóch zaproponowanych terminach dla każdej z grup:

  • dla kadry kierowniczej – 3 lub 10 grudnia br.
  • dla pracowników – 4 lub 11 grudnia br.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardami obsługi inwestora oraz zasadami przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej gminy. Tematyka spotkań zostanie uzupełniona o wiedzę z zakresu obsługi inwestorów on-line, w tym prezentacji oferty inwestycyjnej i prowadzenia negocjacji.

Zajęcia organizowane będą w trybie zdalnym. Termin na przesłanie zgłoszeń mija 30 listopada br.

Szkolenie jest elementem projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Beneficjentem projektu jest Województwo Śląskie, a partnerem Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA.

Linki do stron zewnętrznych
Szkolenie „ABC Obsługi Inwestora”