Szpital Śląski w Cieszynie bogatszy o nowe oddziały

Szpital Śląski w Cieszynie fot. Lesław Nowak / UMWS
Szpital ukończył modernizację Pawilonu III, w którym uruchomiono Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, a także poradnie specjalistyczne dedykowane tym oddziałom

Inwestycja kosztowała ogółem 15 mln zł, kwotą 6 mln zł wsparło jej realizację Województwo Śląskie. – Bez pomocy i dobrej woli marszałka byłoby to bardzo trudne – podkreśla dyrektor szpitala, Czesław Płygawko. 

- Szpital Śląski w Cieszynie pełni bardzo ważną rolę w leczeniu pacjentów, nie tylko z subregionu południowego, ale także pozostałych mieszkańców naszego województwa. Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc było zatem konieczne, aby zapewnić pacjentom specjalistyczną opiekę medyczną w tym zakresie. Samorząd Województwa Śląskiego, współpracując z władzami Powiatu Cieszyńskiego, przekazał z budżetu kwotę 6 mln złotych na ten cel. Wsparliśmy placówkę w dokończeniu inwestycji i tym samym przyczyniliśmy się do polepszenia jakości usług medycznych w regionie – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa. 

Województwo przekazało środki na utworzenie oddziałów w dwóch transzach po 3 mln zł – pierwsza w 2019 roku, druga trafiła na ten cel w tym roku.  W ramach zadania sfinansowano roboty budowlane (instalację sanitarną, instalację gazów medycznych elektryczną i teletechniczną), zakup sprzętu i aparatury medycznej (videobronchoskop, sprzęt do badań czynnościowych układu oddechowego, EKG, aparat do elastografii, USG, videogastroskop, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne) oraz zakup wyposażenia oddziałów (łóżka, szafki przyłóżkowe, podnośniki, wózki do przewozu chorych, meble, komputery, asystory medyczne, lodówki, maceratory, sprzęt AGD)

W ramach zadania szpital zaplanował zakup m.in.: zintegrowanego systemu nadzoru nad pacjentem, w tym 16 kardiomonitorów, mobilnego kontenerowego zakładu diagnostyki obrazowej, pomp infuzyjnych, 2 mobilnych aparatów USG, bronchofiberoskopu,  7 respiratorów, 77 łóżek szpitalnych.

To kolejna po modernizacji SOR, lądowisku dla helikopterów ratunkowych czy pracowni kontenerowej TK i RTG, inwestycja cieszyńskiej placówki. 

- Z uwagi na przygraniczną lokalizację Szpitala Śląskiego inwestycja ma też znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju. Ta część regionu liczy blisko 180 tysięcy mieszkańców, ponadto tutaj koncentruje się olbrzymi ruch turystyczny – przypomina starosta cieszyński, Mieczysław Szczurek. 

-  Inwestycja przełoży się zarówno na komfort i bezpieczeństwo pacjentów, jak również warunki pracy personelu szpitala. Tego typu projekty mają bardzo ważny wymiar społeczny i zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie – dodaje Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku województwa. 

- Otwarcie oddziałów odbywa się w dość trudnym momencie, zmagamy się wciąż z pandemią koronawirusa, niemniej skuteczność działań pokazuje jak bardzo ważna jest dziś zaangażowanie i współpraca samorządu lokalnego i samorządu województwa – przekonuje poseł Grzegorz Gaża, który brał dziś udział w uroczystym otwarciu nowych oddziałów cieszyńskiego szpitala.

Pierwszych pacjentów, zakażonych COVID-19, placówka przyjmie już w najbliższych dniach. Cieszyńska lecznica rozpoczęła prace nad modernizacją i przebudową Pawilonu III już w 2013 roku, ale do zakończenia inwestycji i utworzenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc konieczne było pozyskanie funduszy zewnętrznych. Z pomocą przyszło m.in. starostwo i województwo. 

- W zmodernizowanym Pawilonie III, w którym utworzono Oddział Obserwacyjno-Zakaźny oraz Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, znajdują się 24 komfortowe sale dla chorych, każda z łazienką. 14 sal wyposażonych jest w śluzę zabezpieczającą przed transmisją wirusów. Budynek spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa stawiane przed tego typu oddziałami. Dysponuje także nowoczesnym systemem wentylacji z możliwością wytworzenia stref podciśnieniowych. Ma to na celu dodatkową ochronę personelu przed ekspozycją na czynniki zakaźne unoszące się w powietrzu. Utworzono również izolatki dla zakaźnie chorych, w których pacjenci i personel mogą być w stałym kontakcie przez specjalny domofon. Na parterze budynku zlokalizowane będą dedykowane oddziałom poradnie specjalistyczne – wyjaśnia dyrektor placówki Czesław Płygawko. 

Zadbano również o otoczenie wokół budynku, powstały nowe nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone.

Pawilon III to obiekt o bogatej historii, sięgającej roku 1910 i czasów cesarstwa Austro-Węgier. Wzniesiony został z inicjatywy hrabiny Gabrieli Thun und Hohenstein. Wyposażony był w salę operacyjną, mieścił też oddział dziecięcy. Obecnie budynek objęty jest ochroną konserwatorską, co oznacza, że wszystkie prace modernizacyjne musiały być realizowane zgodnie z odpowiednimi wymogami. Otwarcie zmodernizowanego Pawilonu III właśnie teraz nawiązuje do 110. rocznicy jego powstania, które datowane jest 7 grudnia 1910 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie Szpital Śląski w Cieszynie

Filmy