Górale beskidzcy o pasterstwie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich”. W wydarzeniu udział wzięła Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs.

Wśród gości i prelegentów konferencji znaleźli się m.in. Andrzej Skupień, Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, Józef Michałek, wojewoda wołoski, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, Piotr Kohut, baca, członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne oraz Zygmunt Greń, Członek Zarządu Związku Podhalan Oddziału Górali Śląskich z Brennej.

Otwierając konferencję Członek Zarządu podkreśliła, że tereny wiejskie stanową blisko połowę obszaru województwa śląskiego. Zaznaczyła, że Owca Plus to regionalny program Województwa Śląskiego mający na celu zahamowania niekorzystnych zmian przyrodniczych, a także ochronę spuścizny kulturowej tych terenów. Każdego roku na program z budżetu województwa przeznaczanych jest ok 600 tys. złotych, co w sumie, od początku powstania programu, daję kwotę 7 mln. złotych. Beata Białowąs dodała także, iż ogromne znaczenie dla rozwoju pasterstwa miało wpisanie zawodu juhasa i bacy na listę pracowników rzemieślniczych.

Podczas konferencji wręczono również Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który otrzymała kapela „Wałasi”. W imieniu zespołu wyróżnienie odebrał Zbigniew Wałach – muzyk i budowniczy instrumentów regionalnych, który w trakcie konferencji zaprezentował najciekawsze egzemplarze z własnych zbiorów. Grupa „Wałasi” to tradycyjny beskidzki zespół z Istebnej, należący do najbardziej liczących się w kręgu zespołów tradycyjnej muzyki ludowej.

Laudację na cześć zespołu wygłosił Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Andrzej Skupień

„Wałasi jest kompozycją stworzoną na bazie niezwykłych charakterów góralskich. Odkrywa to, co najpiękniejsze w muzyce tradycyjnej i zabiera słuchaczy w niezapomnianą podróż po łuku Karpat. Twórczość kapeli mocno zakorzeniona w kulturze jest dla współczesnego słuchacza pomostem między tym, co jest mu bliskie we współczesnej muzyce, a tym, co grało w duszach góralskich przodków. Potomkowie tradycyjnych rodzin prezentują światu stare, tradycyjne melodie, nadając im nowy sens i brzmienie. Dorobek zespołu nawiązuje ściśle do tradycji muzycznych, w jakich muzycy zostali wychowani, ale także wnosi wiele nowych detali nie naruszając elementów tradycyjnych” – mówił prezes Andrzej Skupień.

„Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego” otrzymała Maria Banachowicz, która przez lata pracowała na rzecz kształcenia ustawicznego m.in. w zawodzie juhasa i bacy. „Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego” otrzymali natomiast członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan Oddział Górali Śląskiej Józef Michałek oraz baca Piotr Kohut.


W 2007 roku Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus. Program zakładał przywrócenie gospodarki pasterskiej w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowi przykład praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską. Ponadto wpływa na kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Realizacja Programu Owca Plus przyczyniła się do zwiększenia otwartych powierzchni krajobrazu i pogłowia owiec oraz częściowej zmiany składu runi w kierunku odbudowy bioróżnorodności. Ponadto odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej i kulturowej mieszkańców terenów objętych Programem, a także licznej rzeszy turystów odwiedzających Beskidy i Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS