Inwestycja w Zielone Płuca Śląska

 Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Za nami posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego” i zespołu zaangażowanego w przedsięwzięcie pn. „EkoPark - Zielona Perła Śląska”

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego – marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak i członek Zarządu, Krzysztof Klimosz.

„Park Śląski jest symbolem zmian, które zachodzą w regionie. Park, który powstał na terenach poprzemysłowych stanie się dzięki tym inwestycjom miejscem ekologicznym, nowoczesnym i przede wszystkim będzie służył mieszkańcom i odwiedzającym. To efekt programu modernizacyjnego realizowanego w ramach środków z Programu Jessica, których wartość przekroczy ponad 226 mln zł. Wróci kultowa Fala, gdzie przez lata gościły tłumy dzieci i młodzieży, zmodernizowany zostanie Kanał Regatowy, powstanie druga, a w przyszłości trzecia linia kultowej Elki, ale zależy nam również na tym, by Park Śląski stawiał na rozwiązania związane z ochroną środowiska, stąd budowa farmy fotowoltaicznej, zakup elektrycznego taboru oraz montaż oświetlenia” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele Parku Śląskiego omówili aktualny stan realizacji projektów i dalsze plany związane z modernizacją parku. W trakcie realizacji są m.in. budowa drugiej linii Elki oraz modernizacja Kanału Regatowego.

„Wykonawca prac związanych z modernizacją Kanału Regatowego wszedł już na plac budowy. Planujemy drugi etap tej inwestycji, czyli zagospodarowanie terenu wokół kanału i do jesieni bieżącego roku chcemy wyłonić wykonawcę, by płynnie, po zakończeniu prac związanych z pierwszym etapem, zakończyć całą inwestycję w okresie letnim w 2024 roku. W tej chwili kwota zaangażowana w proces modernizacji Parku Śląskiego to blisko 89 mln zł” – tłumaczył prezes Parku Śląskiego, Paweł Bilangowski.

Warto przypomnieć, że umowę na modernizację Kanału Regatowego w Parku Śląskim podpisano w styczniu 2023 roku. Wartość realizacji to ponad 17 mln zł.

W drugiej części spotkania przedstawiono koncepcję przedsięwzięcia pn. „EkoPark – Zielona Perła Śląska”. Projekt ma składać się z czterech komponentów: „Eko rozwiązania”, „Park dla mieszkańca”, „Zielona siła przyrody” i „Perła Śląska – ikony Parku”, a jego łączna wartość to 795 mln zł. Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe działania w Parku Śląskim, obejmujące wiele kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, ochroną różnorodności biologicznej i dziedzictwa naturalnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego”. fot. Andrzej Grygiel / UMWS