Jeszcze tylko cztery dni

fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Do końca tygodnia można składać wnioski o przyznanie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Termin składania wniosków upływa 14 września 2018 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach:

  • dla młodych twórców,
  • artystyczne - za całokształt osiągnięć,
  • za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,
  • za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków.

Wyróżnieniami trzema pierwszymi honorowane są osoby indywidualne. Zgodnie z regulaminem w każdej kategorii mogą być przyznane trzy wyróżnienia. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać: osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Natomiast nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne (z wyłączeniem muzeów) działające na terenie województwa śląskiego za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych w dwóch kategoriach:

  • inwestor - zarządca obiektów zabytkowych (właściciel, posiadacz, użytkownik zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe,
  • wykonawca - projektant, badacz, konserwator - za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Nagrody dla osób prawnych mają charakter honorowy, a osobom fizycznym mogą zostać przyznane wyróżnienia w każdej z wymienionych kategorii. Wnioski o przyznanie tej nagrody mogą składać osoby fizyczne lub prawne działające na terenie województwa śląskiego.

Ogłoszenie, regulaminy nagród oraz obowiązujące WZORY WNIOSKÓW można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Tagi: