Komunikat: opłaty recyklingowe

 Foto: Fotolia Foto: Fotolia
Urząd Marszałkowski przypomina, że z dniem 15 marca 2019 upływa termin wnoszenia opłaty recyklingowej za lekkie torby z tworzywa sztucznego za rok 2018.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dz.u. 2013, poz. 888 z późn. zm.) nie przewiduje składania sprawozdań dotyczących opłaty recyklingowej za lekkie torby z tworzywa sztucznego za rok 2018.

Wysokość opłaty recyklingowej wylicza się na podstawie: ilości sprzedanych lekkich toreb x stawka 0,20 gr.

Przez lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się torby o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, tj. torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Do opłaty recyklingowej za lekkie torby nie nalicza się podatku vat.

Opłatę recyklingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego należy wnosić na: Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Ul. Ligonia 46 40-037 Katowice nr 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190 podając w opisie przelewu: numer REGON; lekkie torby; rok, którego dotyczy opłata.

Więcej informacji na temat opłaty recyklingowej można znaleźć na stronie internetowej:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-z-tworzywa-sztucznego.html

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące opłaty recyklingowej można znaleźć na stronie internetowej:

https://archiwum.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/