Nagrody czekają na muzealników

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Ogłoszono przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne 2018 roku

Ustanowiona w 2006 roku Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym nagrodę dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Nagrody przyznawane mogą być w czterech kategoriach:

  • wystawy,
  • publikacje książkowe,
  • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne),
  • dokonania z zakresu konserwacji.

W 2019 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.

Nagrodą honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsługę konkursu zapewnia Muzeum Śląskie w Katowicach.

Wypełnione wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą lub dostarczyć w terminie do 24 kwietnia 2019 r. na adres:

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
(decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć krótką (1-3 min.) prezentację multimedialną (do 25 slajdów). Wymóg ten nie dotyczy kategorii „publikacje książkowe”.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o nagrodzie (strona BIP) 


tagi: