Krajowy warsztat edukacyjny w ramach projektu Silesia. 4Professionals

 fot. pexels.com fot. pexels.com
2 marca 2023 r. w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”), odbył się pierwszy krajowy warsztat edukacyjny, zrealizowany w formie on-line na platformie Teams

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele środowisk edukacyjno-społecznych oraz ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem głównym spotkania warsztatowego było wypracowanie głównych założeń i charakterystyki programu/aplikacji informatycznej dla uczniów szkół podstawowych, badającego/ej predyspozycje zawodowe w tym cechy, umiejętności i postawy uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII). Narzędzie to będzie wspierało uczniów w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacji.

Bazując na aktualnie dostępnych materiałach w tym zakresie oraz na doświadczeniu osób z różnych dziedzin, obszarów edukacji czy rynku pracy, podjęto próbę opracowania rekomendacji do ww. narzędzia, a w konsekwencji określenia mechanizmów jego testowania oraz wdrożenia w systemie nauczania.

Warsztat edukacyjny został podzielony na dwa panele dyskusyjne, podczas których podjęto następujące kwestie:

  • wymiana doświadczeń związanych z obecnie funkcjonującym systemem badania predyspozycji i cech uczniów, w tym ocena problemów i potrzeb w tym zakresie,
  • propozycje założeń możliwych do zastosowania w programie/aplikacji informatycznej (np. program orientacji zawodowej, typologie osobowości/temperamentu),
  • efekty zastosowania aplikacji (np. określenie rodzaju szkoły ponadpodstawowej, wskazanie typu charakteru/cech ucznia).
  • możliwe do wykorzystania testy, metody i narzędzia badań edukacyjnych,
  • propozycje możliwych do zastosowania funkcjonalności programu/aplikacji informatycznej, pod kątem sposobu zadawania pytań grupie docelowej (np. forma: obraz, tekst, obraz i tekst),
  • sugerowane zagadnienia do dalszej analizy (np. prawa autorskie, licencje, wymagania sprzętu i oprogramowania, mechanizmy testowania i wdrażania instrumentu w systemie nauczania).

Podsumowując, spotkanie umożliwiło zdobycie wielu istotnych informacji oraz sugestii, które posłużą do dalszych analiz i spotkań, mających na celu realizację zaplanowanego w projekcie narzędzia.