"Liderki zmiany"

 graf. UMWS graf. UMWS
Konferencja promująca równość kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich

8 marca Departament Rozwoju i Transformacji Regionu zaprasza na wyjątkowy Dzień Kobiet w Kinoteatrze Rialto w Katowicach.

Konferencja "Liderki zmiany" to jedyna w swoim rodzaju okazja, by posłuchać kobiet, które nie bały się działać wspólnie i na równi z mężczyznami, osiągając przy tym sukcesy dzięki swojej wytrwałości, zaangażowaniu i ciężkiej pracy.

Poznaj kobiety, które inspirują i stanowią żywy przykład tego, że realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn to nie mrzonka. Przed nami jednak jeszcze długa droga do jej pełnego osiągnięcia. Droga, którą skutecznie staramy się skracać również przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Poprzez realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, których celem jest aktywizacja zawodowa kobiet, wsparcie kompetencji i eliminacja stereotypów, Województwo Śląskie dąży do zniwelowania wciąż istniejących nierówności i umacniania jednej z naczelnych zasad horyzontalnych Unii Europejskiej – zasady równości kobiet i mężczyzn.

Przy tworzeniu zapisów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 położyliśmy duży nacisk na premiowanie tych działań, które będą odznaczały się pozytywnym wpływem na zasadę równości oraz pomogą w mobilizacji i aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet. Czujemy się w powinności – jako instytucja zarządzająca programem – by wspierać i promować realizację zasady równości kobiet i mężczyzn we wszystkich projektach realizowanych przez naszych beneficjentów. Z tego poczucia obowiązku narodził się pomysł na nietuzinkową serię spotkań, poświęconych tematyce barier i stereotypów dotykających zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej z serii konferencji na temat wyzwań i perspektyw, jakie stoją przed regionem w kontekście zapewnienia równości kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społeczno-zawodowego.

Wydarzenie jest planowane w układzie 3 paneli, poświęconych tematyce kobiet, które odniosły sukces w różnych dziedzinach:

  • Liderka w strukturach władzy.
  • Liderka w społeczności lokalnej.
  • Liderka w biznesie.

W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawicielki władz szczebla regionalnego i lokalnego, beneficjentki Funduszy Europejskich – osiągające sukcesy w zróżnicowanych branżach, a także reprezentantki stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup działania.

Załączniki
Program konferencji [PDF 166,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły wydarzenia