Miliony dla straży pożarnej

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
48 Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu otrzymało promesy o łącznej wartości 20 mln zł na zakup samochodów pożarniczych. Województwo śląskie przekaże w tym celu dodatkowo 2 mln zł dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach

Wręczenie promes Ochotniczym Strażom Pożarnym poprzedziło przekazanie przez marszałka Jakuba Chełstowskiego Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP Jackowi Kleszczewskiemu, umowy na dotację celową w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych.

„Samorząd regionalny przekazał niemal 2 mln zł na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo z budżetu przeznaczymy 4 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie. To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze pozwolą strażakom szybko i skutecznie walczyć o ludzkie zdrowie i życie, zabezpieczyć dobytek i infrastrukturę przed zniszczeniem. To lepszy komfort pracy dla strażaków i szansa na to, że szybciej dotrą na miejsce, co ma ogromne znaczenie nie tylko w dużych miastach, ale także w niewielkich miejscowościach, małych gminach i wsiach w województwie śląskim” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jacek Kleszczewski oraz parlamentarzyści i samorządowcy z regionu.

Promesy na zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych otrzymali przedstawiciele czterdziestu ośmiu OSP z województwa śląskiego. Jak podkreślał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, tak wysokie wsparcie to efekt udanej współpracy rządu i samorządu.

„Dziękuję wszystkim strażakom za to co robicie, to wielkie poświęcenie i wspaniała praca dla dobra nas wszystkich. Cieszę się, że marszałek województwa Jakub Chełstowski dba o cały region, także subregiony północny i południowy, bezpieczeństwo mieszkańców jest bowiem najwyższą wartością. Ta współpraca samorządu i strony rządowej przynosi wymierne korzyści i konkretne efekty, które przekładają się na bezpieczeństwo, a co za tym idzie zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego” – mówił minister Grzegorz Puda.

Promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych trafiły do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.

„To dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem pomocy, która płynie z wielu stron. Do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło w ostatnich sześciu latach blisko 228 mln zł, to 945 jednostek, czyli średnio 245 tys. zł na jednostkę. Rekordowe środki i pomoc, o jakiej przez lata mogliśmy tylko marzyć. Dziękuję za to wsparcie i wierzę, że będzie służyć nam wszystkim przez następne lata” – podkreślał Śląski Komendant Wojewódzki PSP, Jacek Kleszczewski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS