Ruszył XIV Europejski Kongres Gospodarczy

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
To otwarte forum debaty o sprawach ekonomicznych odbywa się w tym roku na tle wojny w Ukrainie i wyzwań, jakie pociąga ona za sobą w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym. Inauguracyjna sesja odbyła się pod hasłem: „Wojna w Europie. Plan dla Ukrainy”

Jako pierwsi głos zabrali: premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele organizatorów – prezes zarządu Grupy PTPW, marszałek Województwa Śląskiego, prezydent Katowic, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz I wicewojewoda śląski.

- Czas, w którym się spotykamy, jest szczególny, Polska i Europa znalazła się bowiem w oku gospodarczego cyklonu – podkreślił podczas sesji inauguracyjnej premier Mateusz Morawiecki – O ile pandemię można było określić czarnym łabędziem, zjawiskiem niezwykle rzadkim, to wybuch wojny w Ukrainie jest całym kluczem czarnych łabędzi. Europa zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku naznaczonym poważnymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wzrostami cen surowców, energii i żywności oraz spadkiem inwestycji. Przyszłość nie musi jednak jawić się w czarnych barwach, możemy kreślić optymistyczne scenariusze, ale warunkiem koniecznym jest zakończenie kryzysu za naszą wschodnią granicą. Dzięki determinacji i tworzonym z rozmachem programom odbudowy Europa potrafiła się podźwignąć po II Wojnie Światowej. Myśląc i działając kreatywnie, poza schematami, możemy i dziś zrealizować plan odbudowy oparty na nowych założeniach geopolitycznych. Tak, by nie było już powrotu do dotychczasowego uzależnienia od rosyjskich surowców, które doprowadziło do naruszenia bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego oraz inflacji nie tylko w Europie, ale i Stanach Zjednoczonych. Musimy wspólnie działać na rzecz przywrócenia równowagi makro- i mikroekonomicznej.

- W ostatnim czasie wiele się na Śląsku wydarzyło i Śląsk potrzebuje konstruktywnej dyskusji – mówił z kolei marszałek Jakub Chełstowski. - Województwo Śląskie znalazło się wśród najbardziej obiecujących regionów inwestycyjnych w Europie. Jesteśmy szóstym regionem na kontynencie według The Financial Times. Zostaliśmy wysoko ocenieni jako region posiadający strategie przyciągające wielkie inwestycje. Otrzymaliśmy ponadto od Europejskiego Komitetu Regionów tytuł Europejski Region Przedsiębiorczości na lata 2021-2022 za strategię „Zielone Śląskie 2030” i przejście do gospodarki niskoemisyjnej. To są ważne potwierdzenia, że jesteśmy na dobrym kursie, by osiągnąć sukces. Z kolei 2021 rok to historyczny moment, jeśli chodzi o dochody samorządu regionalnego z CIT-u. Były najwyższe w historii i to zasługa współpracy z rządem pana premiera Mateusza Morawieckiego. W ubiegłym roku nie zaciągnęliśmy żadnych kredytów, wszystkie zobowiązania płaciliśmy z dochodów bieżących. Mamy najniższe bezrobocie, mamy 100 tysięcy studentów i to jest wielka przyszłość Śląska. Ale mamy też wiele wyzwań. Wojna w Ukrainie zmieniła postrzeganie naszego bezpieczeństwa i wymaga aktualizacji naszych polityk i pełnego wykorzystania szans. Nadchodzi skok cywilizacyjny za sprawą 4,9 miliarda euro na rozwój regionu. To także zasługa rządu. Ale to także wyzwanie, by jak najlepiej wydać tak wielkie środki. Potrzebujemy więc nowych rozwiązań i dyskusji, jak pchnąć Śląsk w kolejny etap zmian gospodarczych. Myślę, że Europejski Kongres Gospodarczy jest odpowiednim na to miejscem. Będziemy wsłuchiwać się w płynące stąd głosy.

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego przyznał, że po ataku Rosji na Ukrainę podjęto decyzję o aktualizacji programu. Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych. Jak podkreślają organizatorzy, „aktualna sytuacja w Ukrainie niesie szeroko idące skutki dla polskiej i europejskiej gospodarki. W programie Kongresu nie zbraknie analizy tego, jaki wpływ obecne wydarzenia będą miały na sektory związane z energetyką, logistyką, handlem międzynarodowym, bezpieczeństwem i digitalizacją. Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na pytania: czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii, jak wojna w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw oraz w jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną. Eksperci omówią także wpływ konfliktu na Wschodzie na stabilność finansów, otoczenie rynku kapitałowego, inflację i skłonność do inwestowania”.

W ciągu trzech dni odbędzie się ponad 100 paneli tematycznych skupionych wokół głównych ścieżek tematycznych: „Cyfryzacja, technologie, nauka”, „Człowiek, rynek pracy, zarządzanie”, „Ekspansja, eksport, rynki zagraniczne”, „Gospodarka, energia, klimat”, „Handel”, „Inwestycje”, „Przemysł”, „Samorządy, regiony, metropolie” oraz „Sektor spożywczy i rolnictwo”. Wydarzeniami towarzyszącymi będą m.in. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, gala” Inwestor bez granic” oraz „Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych”, spotkanie otwarte z delegacją Gruzji, uroczystość wręczenia tytułów „Promotor Polski”, gala TOP Inwestycje Komunalne, gala wręczenia wyróżnień dla najlepszych start-upów konkursu Start-up Challenge 2022.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy