Za nami kwietniowa sesja

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Zmiany w budżecie i budżetu znalazły się m.in. w porządku obrad kwietniowej sesji Sejmiku województwa. Radni podjęli także decyzję o likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

Przed rozpoczęciem sesji minutą ciszy i krótką modlitwą uczczono pamięć górników i ratowników górniczych, którzy ponieśli śmierć w tragicznych wypadkach, do których w ubiegłym tygodniu doszło w kopalni Pniówek w Pawłowicach i Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.

Sejmik Województwa Śląskiego uhonorował pośmiertnie Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, zmarłego w lutym profesora Zygmunta Woźniczkę, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego, autorytetu w zakresie wiedzy o Powstaniach Śląskich. Jak podkreślił marszałek województwa, profesor Zygmunt Woźniczka był człowiekiem pełnym zapału i wielkim pasjonatem pracy, którą wykonywał. Odznaczenie z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego i przewodniczącego Sejmiku Jana Kauloka, odebrała obecna na sesji rodzina zmarłego historyka.

W samym już porządku obrad znalazła się m.in. uchwała o zmianach w budżecie i budżetu. Województwo Śląskie będzie niebawem dysponowało specjalną aplikacją, dzięki której dużo łatwiejszy stanie się dostęp do informacji o wszystkich podlegających Urzędowi Marszałkowskiemu instytucjach.

Podjęto także uchwały w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznaczy w tym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadecydowano także o połączeniu spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Leczniczym „Bucze” w Górach Wielkich.

Długa dyskusja towarzyszyła uchwale o likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Powodem takiej decyzji, która ostatecznie została podjęta przez radnych jest coraz mniejsze zainteresowanie profesją pracownika socjalnego, a co za tym idzie malejąca liczba słuchaczy Kolegium.

Radni podjęli ponadto uchwały o wprowadzeniu wspólnej obsługi informatycznej w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, zaliczanych do sektora finansów publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przyjęto sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami rozpisanego na lata 2022-2025, uchwałą zmieniono przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS