Miliony na rozwój obszarów wiejskich

 Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS

58,5 mln euro trafi do 14 Lokalnych Grup Działania w ramach rozstrzygnięcia naboru o wybór Lokalnych Strategii Rozwoju

W uroczystym wręczeniu umów dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski oraz radni Sejmiku – Marek Bieniek i Iwona Jelonek.

„254 mln zł trafi za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania do naszych małych Ojczyzn i lokalnych społeczności. Środki unijne zmieniają naszą rzeczywistość, jesteście Państwo blisko mieszkańców i realizujecie najpilniejsze potrzeby, dlatego życzę efektywności w wydawaniu tych środków. To szansa na dalszy rozwój całego regionu” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Samorząd Województwa Śląskiego zdecydował się realizować podejście LEADER w formule wielofunduszowej tj. finansowania Lokalnych Strategii Rozwoju z dwóch funduszy w formule bezpośredniej (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus) i dwóch funduszy w formule pośredniej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji). 14 Lokalnych Grup Działania (LGD) złożyło wnioski na łączną kwotę wsparcia z EFRROW w wysokości 42,5 mln euro oraz z EFS+ w wysokości 16 mln euro. Łącznie to prawie 58,5 mln euro czyli ok. 254 mln zł.

„Podejście LEADER w Unii Europejskiej funkcjonuje od 1991 roku. Polska zaczęła je realizować w 2004 roku. Bardzo się cieszę, że to podejście się rozwija i możemy realizować Lokalne Strategie Rozwoju. To impuls dla przyszłości obszarów wiejskich. W skali regionu też mocno wspieramy Lokalne Grupy Działania i wierzę, że te pomysły zostaną skutecznie zrealizowane” – tłumaczył członek Zarządu Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski.

Lokalna Grupa Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego najczęściej na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy) oraz mieszkańców danego obszaru. Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń, firm, spółdzielni i zwykli mieszkańcy. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, czyli dokument tworzony przez społeczność lokalną dla danego obszaru wiejskiego i określający kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

Umowy odebrali przedstawiciele LGD z województwa śląskiego: Perła Jury, Bractwo Kuźnic, Ziemia Bielska, Partnerstwo Północnej Jury, Żywiecki Raj, Ziemia Pszczyńska, Leśna Kraina Górnego Śląska, Morawskie Wrota, Cieszyńska Kraina, Stowarzyszenie Razem na Wyżyny, Zielony Wierzchołek Śląska, Stowarzyszenie Lyskor, Brynica to nie granica i Partnerstwo dla Rozwoju.

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie umów dla Lokalnych Grup Działania. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Lista 14 Lokalnych Grup Działania [PDF 215,5kB]