Myśląc o ekologii, myślimy o przyszłości

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Muzeum Zamkowym w Pszczynie rozpoczął się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedstawiciele zarządu województwa, samorządowcy, parlamentarzyści i podmioty reprezentujący sektor MŚP rozmawiają m.in. o realizacji polityki Zielonego Ładu – zmiany wizerunku naszego regionu na bardziej ekologiczny. 

- Województwo Śląskie to drugi najsilniejszy gospodarczo region Polski, eksportujący najwięcej dóbr w Polsce  (13% krajowego eksportu), zajmuje ponadto drugie miejsce w kraju pod względem wytwarzania PKB (ponad 12%). W regionie funkcjonuje 486 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej, 27 z 200 największych polskich firm ma swoją siedzibę właśnie tutaj – przypomniano na wstępie kongresu. 

- Województwo Śląskie to idealne miejsce na tego typu spotkania. Nasze region jest najdynamiczniej rozwijającym się w kraju. Dyskusje o kierunkach tego rozwoju są o tyle ważne, że to właśnie na nich budujemy przyszłe programy. W ciągu najbliższych dziesięciu lat nasz region ma przejść wielkie przeobrażenia w związku z polityką Zielonego Ładu. Czerpiemy też z doświadczeń innych, wiemy, że nie będzie to łatwy proces. Tych zmian trzeba dokonać wspólnie. Tworzymy dobre projekty, za które jesteśmy chwaleni w Brukseli, co jest bardzo dobrym prognostykiem, że uda nam się cały cykl zmian, przeprowadzić z sukcesem – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski. 

- Województwo skutecznie zmierzyło się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi związanymi z restrukturyzacją tradycyjnych sektorów. Dziś rozwijamy się w takich sektorach, jaki: motoryzacja, ICT, budowa maszyn i urządzeń, przetwórstwo spożywcze, chemia, nowoczesne materiały, świadczymy usługi: finansowe, informatyczne i związane z obsługą klienta – akcentowano podczas rozmów.

- Jesteśmy jako region wciąż z przemysłem kojarzeni, ale dziś idziemy ku innemu jego rodzajowi – związanemu z ekologią. Dyskusja na ten temat tocząca się w naszym województwie ma właściwe proporcje. Troska o klimat niezaprzeczalnie jest priorytetem. Chcemy oddychać czystym powietrzem, niemniej troska o człowieka to także tworzenie nowych miejsc pracy. One mają pojawiać się już w tym nowym środowisku biznesowym. W kontekście ekologii w naszym regionie mamy jeszcze wiele do poprawy, ale wiele też zostało już zrobione. I jest to doceniane – mówił poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Tobiszowski. 

- Kongres przyniósł za sobą mnóstwo wizjonerskich pomysłów, które mam nadzieję, będą realizowane. Nowe rozwiązania mają sprawić, że nasze życie będzie lepsze, łatwiejsze, ale przede wszystkim zdrowsze. Trzeba jednak pamiętać, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane akurat ze specyfiką naszego regionu, że troska o środowiska naturalne to nie jest zagadnienie, które należy ustawiać w jednym rzędzie z likwidacją kopalń. Energetyka to podstawa każdej gałęzi przemysłu, które w Polsce mamy. Rozwiązania systemowe mają pomóc, a nie stać się problemem – na przykład efektem nie może być droższa energia – mówił Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, organizatora kongresu, który zaznaczył, że na realizację strategii ekologicznej także mają wpływ firmy sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

- To podmioty zajmujące się fotowoltaiką czy też produkcją urządzeń niskoemisyjnych. Ten proces budowy proekologicznego sektora przemysłu już trwa – dodał Tomasz Zjawiony. 

Marszałek województwa Jakub Chełstowski podkreślił, że organizacja tego typu kongresów daje okazję do rozmów ze specjalistami w danych dziedzinach, co jest wskazówką, jakie projekty należy realizować i jakie nabory ogłaszać. 

Jednym z poruszonych tematów była walka ze smogiem na Śląsku. Z początkiem października ruszą konsultacje z prezydentami, burmistrzami, radami gmin i organizacjami pozarządowymi odnośnie realizacji zapisów uchwały antysmogowej. W niektórych miastach planowane jest tzw. zaostrzenie punktowe, które ma dotyczyć Rybnika i Raciborza. Proces musi być jednak precyzyjnie przygotowany i realizowany. Kluczowe jest tu m.in. pozyskanie środków na odnawialne źródła energii. 

Ogromnym wyzwaniem dla regionu będzie realizacja polityki Europejskiego Zielonego Ładu. To plan zbudowania gospodarki nowoczesnej, a przy tym neutralnej wobec klimatu a jednocześnie konkurencyjnej. Wiążą się z tym inwestycje i innowacje wspierające zieloną transformację gospodarki i ich finansowanie. Plan tej ekologicznej przyszłości przyjęto w grudniu ubiegłego roku. Zawarte są w nim działania umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmiany klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń. Europejski Zielony Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak przemysł stalowy, cementowy, teleinformatyczny, tekstylny i chemiczny.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do 2030 roku w ramach programu „Zielone Śląskie” zakłada wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele zielonej gospodarki), rozwój centrów badawczych i przemysłowych, rozwój inteligentnych specjalizacji, rozwój eksportu, ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, tworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej, wykorzystującej potencjał regionu. To także rozwój edukacji na wszystkich poziomach, wzrost kompetencji cyfrowych i rozwój nauki z wykorzystaniem ICT. W rys zmian wpisuje się także Park Śląski, który w tej chwili jest rewitalizowany, systematyczne wprowadzanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

Podczas kongresu w Pszczynie rozmawiano także na temat obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronowirusa. Życie gospodarcze powoli wychodzi z impasu, jednak jak zauważono - tempo tego procesu zmalało. Przedsiębiorstwa mają jeszcze sporo do nadrobienia, bowiem krajowy PKB spadł w drugim kwartale o 5,5%. Ewentualne decyzje dotyczące zwiększenia restrykcji związanych z pandemią mogą niekorzystnie odbić się na sytuacji w kolejnych miesiącach, niemniej trend obserwowany od czerwca określono jako obiecujący. Warto przy tym zaznaczyć, że pomocą dla przedsiębiorców w regionie ruszyło także Województwo Śląskie. Z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego powstał Śląski Pakiet dla Gospodarki, który był znaczącym uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej. Z myślą o przedsiębiorcach uruchomiono znaczące środki – aż 1,4 mld zł. Złożono w sumie 2300 wniosków w konkursach – najwięcej w historii. Środki, które otrzymały firmy sektora MŚP są bezzwrotne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - strona internetowa