Na Śląsku powstanie Ośrodek Kompetencji Cyfrowych?

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża wizytowali Kopalnię Doświadczalną „Barbara” w Mikołowie

Podczas spotkania z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa rozmawiano o nowych formach współpracy, m.in. utworzeniu na terenie kopalni Ośrodka Kompetencji Cyfrowych. Byłby to projekt służący rozwojowi technologii IT oraz co istotne – walce z szerzącą się cyberprzestępczością.

- Województwo Śląskie współpracuje już z Głównym Instytutem Górnictwa w zakresie oceny i analizy przydatności terenów pogórniczych kontekście ich ponownego wykorzystania, rewitalizacji pod nowe formy zagospodarowania. Oczywiście szukamy nowych ścieżek tej współpracy. Stworzenie Ośrodka Kompetencji Cyfrowych na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie byłoby nie tylko kolejnym dużym krokiem w rozwój technologii IT w regionie, ale także stwarzałoby możliwość walki z cyberprzestępczością, która coraz bardziej nam zagraża. Mówimy dziś o idei, projekcie, który ma szansę powstać i świetnie wpisywałby się w proces transformacji regionu. Spełniałby ważną rolę społeczną i gospodarczą – ocenia marszałek Jakub Chełstowski.

Integralną częścią ośrodka byłby ultranowoczesny komputer kwantowy, który zostałby zbudowany w kopalni.

- Idea projektu to bezpieczny cyfrowo Śląsk. System nie ograniczałby się jednak wyłącznie do eliminowania cyberataków. Ostrzegałby także przed innymi zagrożeniami, np. pogodowymi. Służyłby również wyższym uczelniom technicznym – podkreśla dyrektor GIG, prof. Stanisław Prusek.

- Warto rozmawiać o takich projektach, bo one świetnie wpisują się w ideę promowania nowych technologii. To kluczowa kwestia w procesie transformacji – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie to najstarsza część Głównego Instytutu Górnictwa, która powstała w 1925 roku. KD Barbara to jedyny w Europie poligon doświadczalny, gdzie można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w dużej skali oraz testować w warunkach rzeczywistych nowe technologie, maszyny i urządzenia do pracy pod ziemią. Pozwala to na prowadzenie prac badawczych i usługowych z zakresu górnictwa, pożarnictwa, budownictwa, obrony cywilnej oraz wielu innych dziedzin. GIG posiada 18 laboratoriów. Realizuje w tej chwili 59 dużych projektów, w tym 39 międzynarodowych. Kopalnia Doświadczalna „Barbara” od początku swego istnienia współpracuje ściśle ze swoimi odpowiednikami zagranicznymi i realizując liczne projekty badawcze. Prace te zawsze były wysoko oceniane. Kiedy w latach trzydziestych ubiegłego wieku zaczęto organizować międzynarodowe konferencje Instytutów Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara” uczestniczyła w nich od początku. Kilkakrotnie konferencje te były organizowane przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce. W ciągu 91 lat swego istnienia ukształtowały się zarówno kierunki badawcze, jak i rola Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w systemie bezpieczeństwa pracy w górnictwie, a także w innych gałęziach przemysłu. Przed drugą wojną światową przedmiotem działań były: bezpieczne wobec metanu i pyłu węglowego materiały wybuchowe - receptury i metody badań, bezpieczeństwo strzelania elektrycznego (z użyciem zapalników elektrycznych), pierwsze badania ograniczenia zasięgu wybuchu pyłu węglowego zaporami przeciwwybuchowymi, rozpoczęcie badań elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy