W Parkitce powstaną trzy onkologiczne sale operacyjne

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzyma dodatkowe wsparcie z Unii Europejskiej na budowę trzech sal operacyjnych o profilu onkologicznym

 Finansowanie zwiększono o ponad 2,6 mln zł. Koszt całości inwestycji w szpitalu zamknie się kwotą blisko 21,5 mln zł.

- Projekt obejmuje utworzenie trzech sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi. Dzięki przekazanym środkom możliwy będzie także zakup wyposażenia – poinformowano podczas specjalnej konferencji prasowej z udziałem marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, wiceprzewodniczącej Sejmiku Beaty Kocik oraz dyrektora szpitala, Zbigniewa Bajkowskiego.

- Uporządkowanie spraw związanych z Parkitką, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i modernizacją oddziałów szpitalnych czy zakupem sprzętu, było jednym z pierwszych wyzwań samorządu województwa obecnej kadencji. Dziękuję poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwidze Wiśniewskiej za wielkie wsparcie oraz radnym Sejmiku Beacie Kocik, Piotrowi Bańce, Gabrieli Łacnej i Stanisławowi Gmitrukowi za współdziałanie. Dziś ten największy szpital subregionu północnego jest w tym aspekcie w zupełnie innym, diametralnie dużo lepszym położeniu niż trzy lata temu, gdy placówka borykała się z ogromnym zadłużeniem i wspomnianą już zapaścią infrastrukturalną. Pacjenci leczeni są w komfortowych warunkach, a świadczona pomoc spełnia najwyższe medyczne standardy. Budowa trzech sal operacyjnych z myślą o pacjentach zmagających się z nowotworami, to jeden z większych obecnie realizowanych przez szpital projektów. A duże projekty zawsze wymagają dodatkowego finansowania, co też się dzieje, zarówno w przypadku placówek czy to powiatowych, gdzie także, zwłaszcza podczas pandemii skierowaliśmy wsparcie, czy też tak dużych szpitali jak częstochowska Parkitka – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

- Przez ostatnie trzy lata do Parkitki trafiło ponad 100 milionów złotych – przypomniała Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego – To bardzo duża kwota pozwalająca na podniesienie standardu usług medycznych. Personel medyczny dysponuje obecnie nowoczesnym sprzętem, co dla pacjentów oznacza szybszy i skuteczniejszy proces leczenia. Parkitka przez lata była niedoinwestowana. W obecnej kadencji to się zmieniło, marszałek Jakub Chełstowski zwraca uwagę na to, by służba zdrowia, system ochrony zdrowia rozwijał się równomiernie, a żaden ze szpitali nie został w nim pominięty. Parkitka spełnia jeszcze jedną ważną rolę. Pamiętajmy, że co roku na Jasną Górę przybywa blisko 4 mln ludzi. Zdarza się, że potrzebują oni nagle pomocy medycznej. Dlatego ten szpital jest tak ważny dla tej części naszego regionu.

Nowa inwestycje w praktyce przełoży się na zapewnienie koordynacji i kompleksowości procesu opieki na pacjentem w czasie, obejmującej nie tylko etap terapii, ale wszystkie etapy procesu medycznego, w tym profilaktykę, leczenie, jego kontynuację w warunkach ambulatoryjnych, rehabilitację aż po system wizyt kontrolnych.

- Mimo pandemii, inwestycje w szpitalu realizowane są na bieżąco. Dla przykładu, w ostatnim czasie gruntownie zmodernizowaliśmy centralną sterylizatornię, Trwają także prace na oddziale gastroenterologicznym na co pozyskaliśmy 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w połowie sierpnia uruchamiamy także nowoczesny akcelerator w zakładzie radioterapii, przez ostatnie dwa lata wyremontowaliśmy cztery oddziały i zadbaliśmy o system informatyczny, dzięki któremu bezpiecznie przechowujemy dane. Jednak bez przychylności władz województwa, na pewno nie byłoby to możliwe, a przynajmniej w tak dużej skali – ocenia dyrektor szpitala, Zbigniew Bajkowski.

- Z usług i pomocy Parkitki korzystają nie tylko mieszkańcy Częstochowy, ale także okolicznych miejscowości. Szpital ten zawsze może liczyć na wsparcie radnych – podsumowuje Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy