Niska emisja, wspólny problem

 Plik Plik

O zagrożeniach wynikających z fatalnej jakości powietrza i działaniach związanych z walką ze smogiem rozmawiali uczestnicy konferencji „Niska emisja – węgiel tak, smog nie” w Rybniku

To kolejne spotkanie, którego celem jest dyskusja o niskiej emisji i próba wypracowania sposobów na walkę z tym negatywnym zjawiskiem. W konferencji, która odbywała się w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, uczestniczył marszałek Wojciech Saługa.

„Smog naprawdę zabija i nie jest to pusty frazes, tylko fakt, o którym mówi się coraz częściej. Mogę zatrzymać smog to akcja uświadamiania mieszkańców, bo to właśnie my sami w największym stopniu wpływamy na jakość powietrza, którym oddychamy. Musimy zmierzyć się z tym problemem na poważnie i wierzę w to, że paradoksalnie najgorsze miejsce jakie zajmujemy pod tym względem w Europie pozwoli nam napędzić naukę i gospodarkę do stworzenia skutecznych narzędzi do walki ze smogiem. Żeby tak się stało musimy zwiększać świadomość społeczną, a przede wszystkim działać wspólnie” – mówił w trakcie konferencji marszałek Wojciech Saługa.

Sporo miejsca w trakcie spotkania poświęcono wprowadzonej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwale antysmogowej. Doświadczenia w tym temacie, na przykładzie Rybnika, omówił prezydent miasta Piotr Kuczera.

„To spotkanie jest kolejną okazją do diagnozy stanu powietrza w regionie, będziemy dyskutować o skutkach złej jakości powietrza dla zdrowia nas wszystkich. Rybnik od lat angażuje się w walkę ze smogiem na wielu polach, problem niskiej emisji to problem nas wszystkich, całego regionu i kraju dlatego potrzebujemy skutecznych rozwiązań ogólnopolskich. Jakość powietrza w regionie leży w interesie każdego z nas” – podkreślał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W trakcie konferencji rozmawiano m.in. o zdrowotnych skutkach zanieczyszczenia powietrza, wykrywaniu procederu nielegalnego spalania odpadów w gospodarce komunalnej, a prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot mówił o wkładzie funduszu w działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

„Te działania prowadzimy wiele lat i z wysoką emisją udało nam się skutecznie walczyć, ale niska emisja jest wciąż wyzwaniem. Mamy uchwałę antysmogową, która reguluje wiele kwestii jeśli chodzi o dofinansowanie źródeł ciepła, za chwilę będziemy mieli rozwiązany problem z tym, czym możemy palić, pozostaje jeszcze kwestia kontroli. Połowa środków, którą przeznaczyliśmy w latach 2004-2016 na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska to dofinansowanie na działania z zakresu ochrony powietrza” – podkreślał Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W przerwie między panelami tematycznymi konferencji zaprezentowano również innowacyjne rozwiązania Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Filmy 


tagi: