Pieniądze na potrzeby sołectw

 Plik Plik

Rusza konkurs przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego

„Współpraca ze środowiskami lokalnymi chcącymi uczestniczyć w rozwoju swojej gminy w celu polepszania warunków do osiedlania, inwestowania i tworzenia miejsc pracy jest priorytetem w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju całego regionu. Mając na uwadze potrzebę dalszego rozwoju obszarów wiejskich, koniecznym jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań przy współudziale środowisk, które najlepiej zagospodarują przyznane środki finansowe w ramach własnych potrzeb. Ważnym elementem jest społeczny charakter realizowanych przedsięwzięć na obszarach wiejskich i niezwykle wysoka efektowność relatywnie niewielkich środków finansowych angażowanych w projekty” – czytamy w załączniku do uchwały ustanawiającej Konkurs Przedsięwzięć.

Idąc tropem partycypacyjności w kształcie budżetów obywatelskich, władze województwa śląskiego – chcąc pogłębiać integrację i zaangażowanie mieszkańców w inwestycje i oddolne inicjatywy – zaproponowały odpowiedni mechanizm. Dzięki niemu sołectwa z terenu województwa śląskiego mają szansę zrealizować te inwestycje, które wedle tamtejszej społeczności są najpilniejsze.

„Chcemy tym samym oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują” – uważa marszałek Wojciech Saługa.

„Program inicjatyw lokalnych bez wątpienia jest kolejnym elementem zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Dzięki temu obszary wiejskie mają szansę nie odbiegać pod tym względem obszarom miejskim” – dodaje wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Wsparcie finansowe w takiej formie służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”. Obejmuje takie cele jak kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

„Dla lokalnych społeczności największą przeszkodą w realizacji własnych celów jest brak środków. Ten program to szansa dla nas i wielu innych. Dzięki tym pieniądzom możemy na przykład wyremontować kuchnię w świetlicy środowiskowej, z której mieszkańcy korzystają bezpłatnie. Idealnym rozwiązaniem jest to, że pozyskane z programu środki mogą być łączone z funduszem sołeckim, dzięki czemu całościowy koszt inwestycji może przekraczać zaplanowane na jeden obszar wiejski 60 tysięcy złotych” – przekonuje Marta Kasprzak-Świderska, sołtys wsi Szyce w gminie Pilica.

O pomoc finansową w ramach konkursu (w budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 4,8 mln zł) mogą ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowują zadania inwestycyjne, a następnie wskazują je gminie jako istotne dla sołectwa. W tym celu Rada Sołecka podejmuje uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina zgłasza wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie. Kopia uchwały Rady Sołeckiej jest załącznikiem do wniosku o pomoc.

Nabór wniosku będzie trwał od 1 do 30 marca 2018 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

Filmy