Oni dają przykład

 Plik Plik

W Filharmonii Śląskiej wręczono nagrody w Plebiscycie „Dziennika Zachodniego” Osobowość Roku 2017

Plebiscyt z udziałem czytelników gazety to wyróżnienie dla osób, które mogą pochwalić się osiągnięciami bądź zaangażowaniem w życie lokalnych społeczności. Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach: działalność społeczna i charytatywna, kultura, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.

W wojewódzkim głosowaniu w kategorii kultura najwięcej głosów zebrał Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W kategorii samorządność pierwsze miejsce zajął Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Honorowy tytuł Osobowości Roku kapituła przyznała Monice Jaskólskiej z Bielska-Białej – inicjatorce akcji darowania fiata 126p Tomowi Hanksowi połączonej z pomocą Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej.

Podczas finałowej części uroczystości nagrody laureatom wręczył marszałek Wojciech Saługa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik