Nowe specjalizacje to nowe możliwości

 fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia
Zielona gospodarka oraz przemysły kreatywne tematami obrad międzynarodowego spotkania

Kongres „Nowe specjalizacje, nowe możliwości” odbywa się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

W otwarciu spotkania wziął udział wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, a także prof. Wiesław Banyś – prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” oraz przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Kongres to dwudniowe wydarzenie, które jest okazją do dyskusji o nowych kierunkach rozwoju, a także miejscem spotkań i nawiązywania kontaktów między światem nauki, przedsiębiorczości i samorządu. Biorą w nim udział przedstawiciele instytucji unijnych, regionów europejskich oraz eksperci.

Pierwszy dzień poświęcony był tematowi zielonej gospodarki, w drugim dniu prelegenci i uczestnicy rozmawiać będą o tzw. przemysłach kreatywnych jako sile i potencjale regionu.

Zielona gospodarka – nowa inteligentna specjalizacja – to odpowiedź na potrzeby regionu, który znajduje się w ciągłej transformacji od gospodarki wysokochłonnej do regionu przemysłu, w którym zużycie energii będzie malało. To specjalizacja, której celem jest wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań środowiskowych. W dłuższej perspektywie czasu przedsięwzięcia i projekty realizowane w ramach tej specjalizacji wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

Organizatorem międzynarodowego wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Dom Polski Południowej w Brukseli (wspólna inicjatywa województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego) – od 2018 roku koordynowany przez Stowarzyszenie „Pro Silesia”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia fot. Pro-Silesia