Ekspresowo i bezpiecznie do Pyrzowic

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Powstanie drugi pas jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele władz województwa z marszałkiem Jakubem Chełstowskim i wojewodą Jarosławem Wieczorkiem na czele. Stronę rządową reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Droga S1 to duże przedsięwzięcie, do którego powróciliśmy. To bardzo niebezpieczny odcinek, na którym dochodzi do wielu groźnych wypadków. Zrealizujemy ten projekt, który połączy autostradę A1, lotnisko w Pyrzowicach, a niebawem także Polskę ze Słowacją. To ważna inwestycja dla bezpieczeństwa, komfortu jazdy i element szerokiego programu rządowego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej” – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie to kolejny etap procesu zmierzającego do powstania pełnego przebiegu drogi S1 Pyrzowice-Zwardoń. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie drugiej jezdni na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km, w tym obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

„Dla mnie jako gospodarza województwa to niezwykle ważna informacja, a dla lotniska w Pyrzowicach kolejny impuls do rozwoju. Za dwadzieścia miesięcy będziemy się cieszyć z pięknej i bezpiecznej drogi, która sprawi, że województwo śląskie będzie mogło rozwijać się jeszcze szybciej” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski. Koszt inwestycji, która ma zakończyć się w kwietniu 2021 roku, to ponad 121,7 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Rubau Polska sp. z o.o. i Construcciones Rubau SA z Hiszpanii.

„Infrastruktura drogowa jest niezwykle ważna dla rządu RP i jednym z takich projektów jest właśnie S1. Znajduje to odzwierciedlenie w Programie dla Śląska, który jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To konsekwentne, strategiczne podejście, którego celem jest poprawa życia mieszkańców. Te 55 mld zł, które znajdują się w Programie dla Śląska, dają ogromną szansę do rozwoju i wspólnie chcemy to zobowiązanie zrealizować“ – dodał wojewoda Jarosław Wieczorek.

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice–Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie połączenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres prac przewiduje m.in.:

 • Budowę drugiej jezdni wraz z pasem awaryjnym.
 • Przebudowę węzła Mierzęcice.
 • Przebudowę odcinków sieci dróg dojazdowych z budową zjazdów do pól i posesji.
 • Budowę 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1 mostu. •Budowę przepustów i urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt.
 • Budowę oświetlenia, przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia w tym kanalizacji deszczowej.
 • Wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne, kanały hydrotechniczne.
 • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 • Budowę barier ochronnych i ekranów akustycznych.

Parametry drogi ekspresowej:

 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • liczba pasów ruchu: 2x2 pasy ruchu,
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
 • szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 – 6,30m
 • szerokość poboczy: min. 0,75m
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Warto przypomnieć, że w latach 2005–2006 GDDKiA zrealizowała jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913, stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach. W latach 2010–2012 wybudowano dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS