Smog straszy ze sceny teatralnej

 Zdjęcie Zdjęcie
Za nami premiera spektaklu pt. „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci” w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Przedstawienie jest elementem kolejnej akcji zorganizowanej w ramach walki ze smogiem

Celem przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. niskiej emisji oraz o jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zamieszkujących tereny województwa śląskiego.

Spektakle wystawione zostaną w miejscowościach o największym stopniu zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi, tj. w Katowicach, Rybniku, Knurowie, Żywcu i Myszkowie.

Współorganizatorami akcji są: Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, TVP, szkoły podstawowe prowadzone przez Fundację oraz Teatr Śląski w Katowicach.

Autorką scenariusza bajki „Smog nas zje” jest Marta Fox – polska poetka, powieściopisarka i eseistka. Reżyserem przedstawienia jest dr Anna Lipiec – pracownik naukowy w Katedrze Pedagogiki Muzyki – specjalność rytmika Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Kostiumy oraz scenografię przygotował znany scenograf Marcel Sławiński (m.in. „Jesteś Bogiem”, „Młyn i Krzyż”) oraz studenci katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

Spektakl wystawiany jest przez studentów specjalności rytmika Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Treściom o charakterze ekologicznym towarzyszą piosenki oraz interpretacje ruchowo-przestrzenne wykonane przez uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” oraz Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz” w Katowicach stanowiące integralną część całego przedstawienia. Spektakl mogą obejrzeć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Udział w przedstawieniu jest bezpłatny.

Przedstawienie będzie wystawiane jeszcze do końca listopada 4 razy:

 • 27.11.2018 godz. 11.00 Dom Kultury, Knurów-Szczygłowice
 • 28.11.2018 godz. 11.00 Dom Kultury, Rybnik-Chwałowice
 • 29.11.2018 godz. 11.00 Miejskie Centrum Kultury, Żywiec
 • 30.11.2018 godz. 11.00 Miejski Dom Kultury, Myszków
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie