Nowi radni zaprzysiężeni

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Siedmiu nowych radnych złożyło ślubowanie podczas XV Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Zajęli oni miejsce radnych wybranych w niedawnych wyborach parlamentarnych. Radnymi wojewódzkimi, zastępującymi przechodzących do izb wyższej i niższej parlamentu zostały osoby, które na danej liście zdobyły kolejną największą liczbę głosów w zeszłorocznym głosowaniu w wyborach samorządowych do sejmiku.

Radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego zostali Marek Bieniek, Alina Bednarz, Stanisław Jaszczuk, Iwona Jelonek, Gabriela Łacna, Jarosław Szczęsny oraz Przemysław Wydra.

Spośród wojewódzkich radnych mandaty poselskie zdobyli Michał Woś, Grzegorz Gaża, Michał Gramatyka i Wojciech Saługa, do Senatu przeszli Halina Bieda, Ewa Gawęda oraz Wojciech Konieczny.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: