Zasłużeni dla województwa

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Witold Bańka dotychczasowy Minister Sportu i Turystyki a obecnie Przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) a także działacze Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali podczas minionej Sesji Sejmiku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

"Droga jaką przeszedł Witold Bańka od odnoszącego sukcesy sportowca, przez ministra sportu po przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej dowodzi nie tylko wybitnego talentu ale i niezwykłej pracowitości. Pracowitość to zresztą cecha wielu mieszkańców naszego regionu, dlatego też minister Bańka jest najlepszym ambasadorem naszego województwa. W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego składam wyrazy wdzięczności za dotychczasową działalność i przychylność jaką okazywał współpracując dla dobra regionu – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

W swoim wystąpieniu marszałek przypomniał również o organizowanej niedawno w Katowicach Światowej Konferencji Antydopingowej WADA 2019. Do regionu przyjechali wówczas przedstawiciele ruchu sportowego, rządów oraz krajowych i regionalnych organizacji antydopingowych z całego świata.

„Obejmując dwukrotnie urząd ministra sportu wypowiadałem słowa przysięgi iż „Dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Dziś otrzymując to zaszczytne wyróżnienie, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dobro Śląska, regionu z którego pochodzę oraz pomyślność jego mieszkańców były i pozostaną dla mnie dobrem najwyższym – powiedział minister Bańka odbierając z rąk przewodniczącego Jana Kawuloka oraz marszałka Jakuba Chełstowskiego odznaczenie.

Wojewódzkie odznaczenia przyznano także przedstawicielom Polskiego Czerwonego Krzyża, które w tym roku obchodzi 100 lecie istnienia.

„Pragnąc uczcić jubileusz Stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża, doceniając jednocześnie wkład pracy w upowszechnianie szlachetnej misji niesienia pomocy na wiele sposobów, tak w kraju jak i zagranicą Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wyróżnić zasłużonych działaczy Złotymi i Srebrnymi odznakami za zasługi dla Województwa Śląskiego” – powiedział Jan Kawulok Przewodniczący Sejmiku Śląskiego.

Złotą odznakę otrzymali Bogdan Ogrodzki, Andrzej Kinasiewicz, Andrzej Jaroszka, Piotr Górnik i Anna Grelowska, srebrną odznakę otrzymał Grzegorz Conrad. Z okazji jubileuszu Polski Czerwony Krzyż ustanowił Medal 100 – lecia PCK, który przyznawany jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla tej organizacji. W dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża medale 100 - lecia otrzymali marszałek Jakub Chełstowski oraz Sejmik Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: