Obradowali geodeci

 Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS

W Katowicach odbyło się spotkanie Zespołu Geodetów Województw przy Związku Województw RP

Obrady otworzył wicemarszałek Łukasz Czopik. W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.  Baza Danych Obiektów Topograficznych, aktualizacja rzeźby terenu, czy  zagadnienia związane z pracami urządzeniowo rolnymi. 

- Chcemy podzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami, pokazać to, co udało się nam zrobić i co warto kontynuować. Wskazać te elementy, które w naszej opinii mogą pomóc marszałkom województw w płynnej realizacji ustawowo powierzonych zadań służby geodezyjnej szczebla wojewódzkiego z całego kraju . To również doskonała okazja do integracji środowiska geodezyjnego – akcentują uczestnicy spotkania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie Zespołu Geodetów Województw. fot. Tomasz Żak / UMWS