Odznaczenia i medale dla kolejarzy

 Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Uhonorowano pracowników PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

W Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego uhonorowano pracowników PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznakami honorowymi „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” i „Zasłużony dla kolejnictwa” przyznanymi przez ministra infrastruktury. Odznaczenia w ich imieniu wręczyli: wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża oraz Robert Szydlik, prezes zarządu spółki.

W gronie nagrodzonych znaleźli się: Andrzej Kabała i Anna Loska-Mietła - Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Paweł Bielenin - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Bronisław Sroka - "Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej", Piotr Chalecki, Arkadiusz Cudny, Dariusz Gaik, Tomasz Gierczak, Brunon Górecki, Bożena Miśtal, Piotr Pawlaczyk, Małgorzata Rogowicz, Maciej Rogut, Aneta Sroka, Danuta Tama - "Zasłużony dla Kolejnictwa". W wydarzeniu udział wzięli również: Zbigniew Prus, członek zarządu PKP CARGO SERVICE oraz Romuald Wilk i Adrian Mlonek – dyrektorzy spółki.

- Chciałbym podzielić się przy okazji tej uroczystości osobistą refleksją – powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża – Mój dziadek był kolejarzem. I do dziś w moim domu w szafie wiszą dwa mundury: jeden z armii Andersa z naszywką „Poland”, a drugi to właśnie mundur kolejarski. Z wyjątkową atencją w rodzinie traktujemy kolejarskie święto zarówno ze względu na postać dziadka, jak i śląską tradycję. Zawód kolejarza cieszył się tu estymą od pokoleń jako związany z rozwojem regionu. Jestem przekonany, że przed koleją rysują się obiecujące perspektywy zarówno w dziedzinie transportu towarowego, jak i przewozów osobowych. Życzę by kolej była dalej motorem napędowym rozwoju zarówno województwa śląskiego jak i całego kraju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Odznaczenia i medale dla pracowników PKP CARGO SERVICE. fot. Andrzej Grygiel / UMWS