Podpisano umowę na remont DW 934

 Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Urzędzie Miasta w Imielinie podpisano umowę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a firmą Strabag, która będzie realizowała jedną z kluczowych dla regionu inwestycji – przebudowę Drogi Wojewódzkiej 934.

W uroczystości uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, radni Sejmiku Piotr Czarnynoga i Przemysław Wydra, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor oraz liczne grono samorządowców reprezentujących m.in. gminy Chełm Śląski, Imielin. Bieruń i Lędziny.

- To kolejna doskonała informacja dla kierowców z całego województwa. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej jest priorytetem władz regionu, ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To efekt bardzo dobrej współpracy samorządu regionalnego ze stroną rządową, wsparta działaniami samorządów lokalnych. Wyremontowana DW 934 będzie inwestycją na lata. Jej modernizacja zostanie zrealizowana z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych, które pozwolą na długoletnie użytkowanie i trwałość jezdni. DW 934 charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. W ciągu doby przejeżdża tędy nawet do 20 tysięcy pojazdów, a sama droga jest dość wysłużona. Stąd ten remont jest tak bardzo wyczekiwany. Tym bardziej, że jest to ważny odcinek tranzytowy pomiędzy Małopolską a Śląskiem – zaakcentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Jest to droga, która nie była modernizowana przez dekady, bodaj od 1966 roku. W 2010 roku został wyremontowany jedynie 1,5 kilometrowy odcinek. A DW 934 to ważna trasa nie tylko dla lokalnych kierowców, ale także dla podróżujących z zachodniej części Małopolski do Katowic – podkreślił burmistrz Imielina, Jan Chwiędacz.

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki na jej realizację otrzymało Województwo Śląskie. Koszt remontu to 148 mln zł. Prace modernizacyjne potrwają 27 miesięcy.

Przebudowa ma obejmować odcinek DW 934 od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu na długości ok. 9 km.

DW 934 stanowi uzupełnienie kluczowej sieci drogowej, łącząc DK44 i S1. Jest to jeden z głównych szlaków dojazdu m.in. do KWK „Piast”, jak również terenów przemysłowych, na których znajduje się m.in. firma FIAT. DW 934 jest drogą o znaczeniu tranzytowym dla dostawców i dystrybutorów oraz dla pracowników dojeżdżających do zakładów pracy. Droga charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu, powodującym efekt „wąskiego gardła” na kluczowej drodze dla połączenia międzyregionalnego (Śląsk i Małopolska). Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów). Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Droga Wojewódzka 934. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę DW934. fot. Tomasz Żak / UMWS Droga Wojewódzka 934. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Droga Wojewódzka 934. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Droga Wojewódzka 934. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Droga Wojewódzka 934. fot. Maciej Dziąbek / UMWS Droga Wojewódzka 934. fot. Maciej Dziąbek / UMWS graf. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach