Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa zaczyna przynosić plon

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W tym roku wzrośnie poziom bezpieczeństwa na 122 przejściach dla pieszych w regionie

Sytuacja poprawi się dzięki wartemu 3 miliony złotych marszałkowskiemu programowi poprawy bezpieczeństwa na drogach Województwa Śląskiego. Projekt realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie został objęty patronatem marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, który jednocześnie przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

W Sosnowcu przy Al. Mireckiego obok jednego z wytypowanych do modernizacji przejść dla pieszych odbyła się konferencja prasowa podsumowująca tegoroczną edycję. W konferencji uczestniczyli m.in.: marszałek Jakub Chełstowski, Roman Rabsztyn - komendant wojewódzki Policji w Katowicach, Zbigniew Tabor- dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny, Anna Pilarczyk-Sprycha - burmistrz Ogrodzieńca oraz Janusz Freitag - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

- Spotykamy się w Sosnowcu, który okazał się liderem skuteczności w liczbie składanych wniosków do programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział marszałek Jakub Chełstowski – Gratuluję wszystkim gminom, które do niego przystąpiły, uważam że to bardzo dobra inwestycja, na którą nigdy nie powinno zabraknąć funduszy. Cieszę się, że WORD-y środki, które zarabiają na egzaminach, przeznaczają na inwestycje służące bezpieczeństwu pieszych. Wypełniają w ten sposób swoje ustawowe obowiązki wynikające z ustawy prawo o ruchu drogowym. Tworzy się dobra praktyka, którą będziemy kontynuować w następnych latach ogłaszając kolejne nabory, by sukcesywnie poprawiać bezpieczeństwo na drogach. Będzie to także finansowa nagroda dla samorządowców najbardziej zaangażowanych w zadania z tego zakresu. Sosnowiec, Pszczyna i Ogrodzieniec są dziś liderami programu. Warto pokazywać te przykłady, by zachęcić innych do udziału. Harmonijna współpraca WORD-ów, samorządów i policji zaczyna przynosić plon w postaci poprawy bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych. Jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach jestem dumny, że udało się w tej kadencji przygotować program, który będzie realizowany przez lata.

Jak podkreślali obecni na konferencji samorządowcy, marszałkowski programu jako finansowe wsparcie przyszedł w sukurs staraniom władz lokalnych, by poprawić na drogach bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, którzy jako najmniej chronieni narażeni są na najpoważniejsze skutki wypadków.

- Zachęcam wszystkich samorządowców by wesprzeć tę fantastyczną inicjatywę marszałka Województwa Śląskiego, bo to był genialny pomysł – podkreślał nadinspektor Roman Rabsztyn. – Województwo śląskie to dość specyficzny rejon o wysokim stopniu zurbanizowania i dużym natężeniu ruchu drogowego. Nasze drogi charakteryzują się stanem zwiększonego zagrożenia. Piesi uczestniczą jako pokrzywdzeni lub sprawcy w 1/3 zdarzeń drogowych. Ten projekt jest nakierowany na poprawę bezpieczeństwa właśnie tych najmniej chronionych uczestników ruchu. Skala programu jest dość duża; 122 wyłonione w konkursach projekty to w praktyce istotna poprawa bezpieczeństwa pieszych. Mamy pewne doświadczenia i analizy z już przeprowadzonych zmian oznakowani czy konstrukcji przejść. Wynika z nich, że to właściwy kierunek działań. Na dofinansowanych w tegorocznej edycji programu przejściach przestaną ginąć piesi, przestaniemy mieć do czynienia ze zdarzeniami drogowymi, staną się po prostu bezpieczne. Dziękuję marszałkowi za inicjatywę, samorządowcom za szybki odzew i chęć włączenia się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Celem programu jest wsparcie zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Program swoim działaniem obejmuje drogi gminne, powiatowe, miast na prawach powiatu oraz wojewódzkie. Wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50.000 zł. Program dotyczy a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Załączniki
Lista przejść dla pieszych [PDF 74,8kB]