Okrągły stół regionów górniczych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja „Okrągły stół na temat regionów górniczych w okresie przejściowym. Wnioski wyciągnięte w Polsce”. Jednym z prelegentów był marszałek Jakub Chełstowski

Podczas spotkanie dyskutowano na temat przyszłości regionów pogórniczych i ich transformacji. Przedstawiono najnowsze perspektywy oraz formy finansowania. Poruszono także temat roli węgla w bezpieczeństwie energetycznym.

„Jako województwo śląskie walczymy o to, by stać się operatorem rewitalizacji, w której upatrujemy ogromną szansę. Stworzyliśmy synergię interdyscyplinarnych środowisk chętnych do zbudowania nowoczesnej gospodarki w regionie. Naszym celem jest pozycjonowanie województwa śląskiego w charakterze kreatora polityki wizji rozwoju regionu z wykorzystaniem współpracy ze stroną rządową, pozarządowa i społeczną”, podkreślił marszałek Jakub Chełstowski, który omówił także dotychczasowe działania województwa śląskiego w ramach transformacji regionów pogórniczych. Przedstawił aktualną sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego. Zaznaczył także, że nasz region dysponuje kapitałem ludzkim, rozwiniętym przemysłem oraz dużymi możliwościami w dziedzinie medycyny.

Województwo śląskie jest największym regionem górniczym Unii Europejskiej. Proces transformacji społeczno-gospodarczej w województwie trwa już od wielu lat, jego dokończenie jest ogromnym wyzwaniem gospodarczym i społecznym. Województwo Śląskie – jako jeden z pierwszych regionów pilotażowych – od początku aktywnie zaangażowało się w działania Komisji Europejskiej w ramach Platformy Regionów Górniczych. Strona polska przedstawiła Komisji Europejskiej dotychczas 26 przedsięwzięć pilotażowych dla Śląska: 14 przedsięwzięć krajowych oraz 12 regionalnych (8 projektów Samorządu Województwa, 2 projekty Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 1 Uniwersytetu Śląskiego, 1 Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS