Parada Polskości z Zespołem „Śląsk”

 Zdjęcie Zdjęcie
W 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprezentował w Wilnie dwa koncerty z repertuaru moniuszkowskiego.

Pierwszy z występów, 4 maja, odbył się w przy Ostrej Bramie, drugi 5 maja - w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Zespół przypomniał słuchaczom, że kompozytor był nie tylko ojcem polskiej opery, ale także twórcą utworów muzyki sakralnej.

Jak zaznaczył obecny w Wilnie Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego uroczystość stanowiła lekcję prawdziwego patriotyzmu oraz okazję do promocji polskiego dziedzictwo narodowego. Zespół Śląsk wziął także udział w Paradzie Polskości, wielotysięcznej manifestacji która przeszła ulicami stolicy Litwy. Uroczysty pochód uczcił Dzień Konstytucji 3 Maja, Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz 30. rocznicę założenia Związku Polaków na Litwie.

Podczas pobytu w Wilnie, „Śląsk” wystąpił również w Pałacu Kongresowym w Wilnie na jubileuszowej gali 30-lecia Związku Polaków na Litwie. W pełnym składzie: chór, balet i orkiestra, artyści zaprezentują swój sztandarowy program „A to Polska właśnie”. Zespół „Śląsk” w trakcie występu został uhonorowany przez Związek Złotą Odznaką za zasługi w krzewieniu polskości.

Rok 2019 Sejm RP ustanowił Rokiem Stanisława Moniuszki. Koncerty „Śląska” na Litwie odbywały się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie