Transformacja górnicza – Śląskie przyspiesza

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Za nami kolejne posiedzenie Zespołu Regionalnego dla inicjatywy transformacji regionów górniczych w województwie śląskim Mianowanie nowych członków Zespołu oraz omówienie zgłoszonych projektów – to główne punkty drugiego już posiedzenia specjalnej grupy roboczej.

Mianowanie nowych członków Zespołu oraz omówienie zgłoszonych projektów – to główne punkty drugiego już posiedzenia specjalnej grupy roboczej. 

„Jesteśmy już po spotkaniu z członkami Komisji Europejskiej, które odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Cieszy bardzo, że w tak zwanym międzyczasie dołączają do nas kolejne podmioty. Cenię sobie bardzo naszą ścisłą współpracę z rządem Polski. W lipcu znowu jedziemy do Brukseli i tym razem chcemy pokazać dodatkowe, bardzo konkretne projekty. Jest bowiem szansa, że KE przeznaczy dla nas jednak więcej środków niż to pierwotnie planowano. Musimy się o to postarać. Poza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego to może być drugie najważniejsze źródło finansowania zmian, przed którymi stoi nasz region” – powiedział na początku spotkania marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, zasiadający na czele Zespołu.

W sumie do Zespołu, w składzie którego znaleźli się  m.in. wicemarszałek Wojciech Kałuża i dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzata Staś, wpłynęło w sumie 32 projekty, które przed ewentualna ich prezentacją w KE trzeba dokładnie przejrzeć i sprawdzić.

Zespół jest nową inicjatywą zarządu województwa, która w sposób bezpośredni wiąże się z obecnością naszego województwa w Europejskiej Platformie współpracy dla regionów górniczych będących w okresie transformacji.

Coal Regions in Transition (CRiT) z kolei, czyli platforma współpracy dla regionów górniczych w okresie transformacji powstała jesienią 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem jej powołania jest stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń oraz wzmacniania działań , co ma pomóc w stworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach pogórniczych, a także otwarciu się na nowe możliwości rozwojowe poprzez transformację systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze. Działania strony polskiej w ramach inicjatywy CRiT są koordynowane na poziomie krajowym przez Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Województwo Śląskie jest pierwszym i jeszcze do niedawna jedynym regionem z Polski, który zyskał akces Komisji Europejskiej i został włączony w grono kilku europejskich regionów zrzeszonych w ramach Platformy. Obecnie przystąpienie do inicjatywy CRiT zgłosiły kolejne dwa polskie regiony tj. Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak