Perspektywy rozwoju branży energetycznej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona działalności spółek górniczych i ich planom na najbliższą przyszłość

W konferencji udział wzięli wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno – finansowych Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Artur Wasilewski oraz wiceprezes zarządu ds. handlowych „Węglokoks” S.A. Tomasz Heryszek.

Otwierający konferencję wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wskazał perspektywy konsolidacji systemu sprzedażowego spółek górniczych. Podziękował także marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiego za zaangażowanie w sprawy gospodarcze regionu i stworzenie sprzyjającego klimatu dla przemian strukturalnych w województwie.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił z kolei, że przemysł jest niezwykle istotnym aspektem rozwoju województwa śląskiego. Zaznaczył, że obecny zarząd województwa chce tworzyć nowe funkcje gospodarcze w przemyśle, aby przyszłość transformacji regionów górniczych była jeszcze lepsza.

Podczas konferencji przedstawiono perspektywy rozwoju spółek, ich plany strategiczne oraz bilanse z działalności wydobywczej z ubiegłego roku. Polska Grupa Górnicza rozważa przejęcie 100 proc. udziałów w spółce PGE Paliwa w Krakowie należącej do grupy PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz 100 proc. udziałów w spółce INTER-BALT w Gdańsku należącej do grupy Węglokoks.

Transakcja konsolidująca rynek paliw stałych pozwoli na utworzenie jednolitego systemu sprzedaży i dystrybucji węgla, w miejsce trzech różnych istniejących obecnie struktur. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie kosztów obsługi i dystrybucji, a w konsekwencji zapewnienie niższych cen dla klientów końcowych. Konsolidacja wpłynie także na zwiększenie podaży paliw ekologicznych oraz zagwarantuje optymalną jakość i logistykę dostaw. Polska Grupa Górnicza będzie mogła efektywniej wykorzystać istniejący potencjał oraz zabezpieczyć dostawy dla rynku krajowego. Ważnym efektem planowanej transakcji będą także działania edukacyjne w obszarze ochrony powietrza oraz metod prawidłowego spalania węgla w gospodarstwach domowych.

żródło: pgg.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS