Program Klub rośnie w siłę

 Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
2,5 mln zł trafi do klubów sportowych z regionu. Przedstawiciele klubów mają okazję wziąć udział w szkoleniach, w trakcie których omawiane są zasady składania wniosków

Pierwsza tura szkoleń odbywała się w przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego. Uczestniczyła w niej Marta Salwierak, Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

„Wspieramy rozwój klubów sportowych w regionie i szkolenie młodzieży. W tym roku zwiększamy kwotę na Program Klub do 2,5 mln zł. Te środki posłużą klubom z regionu na organizację obozów sportowych, zakup sprzętu czy opłacenie trenerów, dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie dokumentów i rozliczenie wsparcia. Cykl szkoleń dla przedstawicieli klubów ma ich wesprzeć w tym procesie” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

W 2023 roku zgodnie z zapisami budżetu w puli Programu Klub znajdzie się 2,5 mln zł. To o 500 tys. zł więcej niż w poprzedniej edycji. W 2022 roku dofinansowanie trafiło do 123 klubów sportowych z województwa śląskiego, które dzięki temu wsparciu mogły opłacić trenerów, zakupić niezbędny sprzęt czy zorganizować obóz sportowy dla swoich podopiecznych. Klub jednosekcyjny mógł otrzymać 15 tys. zł, a wielosekcyjny 20 tys. zł.

„Wiele klubów z regionu dba o rozwój sportu i upowszechnianie kultury fizycznej i pokazuje jak potrzebny jest ten program. Z roku na rok suma przeznaczonych środków wzrasta. Widzimy te potrzeby i chcemy pomóc klubom je zrealizować, dlatego tak ważne jest poprawne wypełnienie i rozliczenie wniosków” – tłumaczyła Marta Salwierak, Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego.

„To wsparcie jest bardzo cenne, bo sekcja działa w sumie od trzech lat na Śląsku i ten projekt naprawdę pomógł nam zbudować od podstaw naszą reprezentację żeńską i męską w siatkówce na siedząco. Te pieniądze są bardzo dobrze wydawane. Udało nam się zdobyć już Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i mamy dziesięciu reprezentantów w kadrach narodowych” - mówił Adam Malik, ParaVolley Poland.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Program Klub - szkolenie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Załączniki
Program Klub 2023 [PDF 2,3MB]