Ambasador Belgii z wizytą na Śląsku

 Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Spotkanie dotyczyło m.in. odnowienia współpracy z Walonią i wymiany doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej i społecznej obu regionów.

- Walonia i Województwo Śląskie mają wiele zbieżności. Wspólnym mianownikiem są przemysłowe korzenie obu regionów. Walonia leży w południowej części Belgii, gdzie znajdowały się w przeszłości setki kopalń. Kompleksy złożone z kopalń i robotniczych miast to przykłady utopijnej architektury z wczesnych okresów epoki przemysłowej w Europie. Zatem to idealny punkt wyjścia do rozmów o transformacji, wymiany poglądów i doświadczeń w tej materii. Najbliższe lata będą kluczowe dla przemian w naszym regionie. Program „Zielone Śląskie 2030”, przejście na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie, poprawa jakości powietrza stanowią dla nas priorytet. Warto skorzystać z rady tych, którzy tę drogę już z powodzeniem przemierzyli. To także dobry moment do zacieśnienia relacji z Walonią, z którą nasz region współpracuje od 23 lata – podkreśla marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Podczas spotkania dyskutowano także o takich zagadnieniach jak innowacje technologiczne, sektor cyfrowy, współpraca klastrów oraz turystyka, która ma stanowić w przyszłości szasną dla gospodarki, zwłaszcza Województwa Śląskiego. Poruszono również temat zbiórki odpadów i ich przetwarzania. W tym kontekście nasz region chce czerpać z doświadczeń Walonii.

Wizyta Rika van Droogenbroeck’a wiąże się ponadto z pokazem filmu Adama Pakulskiego „Konwój humanitarny z Belgii do Polski” w katowickim kinie „Światowid” organizowanym przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Obraz dokumentuje wsparcie i pomoc humanitarną Polsce udzielonej przez Belgię podczas stanu wojennego.

W latach 2000-2020 Województwo Śląskie współpracowało z regionem Walonii na podstawie umów międzyrządowych. Realizowane projekty dotyczyły m.in. rekultywacji terenów poprzemysłowych, waloryzacji dziedzictwa przemysłu górniczego i zarządzania światowym dziedzictwem kulturowym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Ambasador Belgii w Polsce Rik van Droogenbroeck był dziś gościem marszałka. fot. Andrzej Grygiel / UMWS