Czas na nową perspektywę

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Marszałek województwa Jakub Chełstowski spotkał się w Warszawie z komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreirą

Tematem spotkania było otwarcie perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Nasz region otrzyma zawrotną kwotę 5,1 mld euro.

- Otwarcie perspektywy finansowej w Polsce na lata 2021-2027 ma ogromne znaczenie z perspektywy naszego regionu. Warto zaś przypomnieć, że także o tych kwestiach rozmawialiśmy z panią komisarz Elisą Ferreirą już trzy lata temu podczas zorganizowanej w Katowicach konferencji „W kierunku zielonej gospodarki” poświęconej Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji. Dzisiejsze spotkanie będzie też formą podziękowania za konstruktywny i niezwykle merytoryczny dla obu stron dialog podczas negocjacji zapisów programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Ogromne znaczenie miała ponadto niedawna wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa na Śląsku, bowiem kilka dni później nastąpiło oficjalne przekazanie przez Normundsa Poppensa wicedyrektora generalnego ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej decyzji o przyznaniu środków w ramach Funduszów Europejskich dla Województwa Śląskiego. Otrzymamy w sumie 5,1 mld euro, kwotę jaką jeszcze nigdy nasze województwo nie dysponowało. Te fundusze zmienią nasze region. To nie jest opcja a zasadniczy kierunek. Od tych kilku najbliższych lat będzie zależał wizerunek Śląska na następne pokolenia – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Kwota 2,22 mld ze wspomnianych 5,1 mld euro pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Warto przypomnieć, że Polska była pierwszym krajem UE, w którym komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, oficjalnie zaprezentowała założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Działo się to trzy lata temu podczas zorganizowanej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach konferencji w „W kierunku zielonej gospodarki”. Inicjatorem tego wydarzenia był marszałek Jakub Chełstowski.

- Posiadamy odpowiednie umiejętności, wiedzę i technologię. Mamy też mechanizm umożliwiający włączenie wszystkich w Sprawiedliwą Transformację. Dzielimy wspólny kontynent i razem możemy tworzyć zieloną przyszłość – przekonywała wówczas komisarz UE Elisa Ferreira.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy