Nowa perspektywa to nowe szanse rozwoju

 fot. Nela Gwiazdowska fot. Nela Gwiazdowska
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowej unijnej perspektywy finansowej rozpisanej na lata 2021-2027

Województwo Śląskie reprezentował marszałek Jakub Chełstowski, który odebrał decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej zatwierdzające programy krajowe i regionalne.

- To ważny dzień dla Województwa Śląskiego. Środki z nowej perspektywy unijnej, największe w historii Województwa Śląskiego przyczynią się nie tylko do rozwoju naszych małych ojczyzn. Co więcej, posłużą niemal całkowitej zmianie jego wizerunku. Historia regionu jest oparta na przemyśle ciężkim, który jest bez wątpienia fundamentem gospodarczym Śląska, jednak na tej bazie stajemy się kolebką zupełnie nowych technologii. Przyjaznych środowisku naturalnemu, a jednocześnie dających gwarancję gospodarczej ewolucji. Zdecydowaną większość środków, bo aż 41 proc. stanowi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który przyczyni się do transformacji społeczno-gospodarczej województwa. Na ten cel trafi aż 2 mld 128 mln euro. Kolejne 2 mld euro stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zostaną zainwestowane w takie obszary jak efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, transport, w tym: drogi, kolej, ścieżki rowerowe, transport miejski, cyfryzacja, innowacyjność i wzmocnienie konkurencyjności sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z tych zmian będą korzystały kolejne pokolenia mieszkańców naszego województwa – zaakcentował marszałek Jakub Chełstowski.

Głównymi gośćmi uroczystości byli komisarz ds. Spójności i Reform Elisa Ferreira oraz komisarz ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych Nicolas Schmitt. Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Elisa Ferreira, nowa perspektywa unijna to przede wszystkim duże wyzwania i wielkie szanse dla gmin pogórniczych. Aż 30 mld euro, które trafią do Polski zostanie przeznaczonych na innowacje.

- Polska ma wszelkie predyspozycje ku temu, aby stać się w Europie liderem gospodarczych przemian. Tak duże wsparcie to dowód na europejską solidarność. Z całego serca gratuluję marszałkom województw, którzy mogą mówić o sukcesie negocjacji – dodała Elisa Ferreira.

W latach 2021-2027 – na bazie doświadczeń z poprzednich lat – w Polsce utworzono 16 programów regionalnych, które finansuje budżet Komisji Europejskiej łączną kwotą 33,5 mld euro, a które zarządzane są na poziomie poszczególnych województw. Dostępne środki będą w praktyce służyły zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej.

Największą pulą środków, bo blisko 5,14 mld euro, co stanowi ok. 15 proc. całej alokacji przyznanej na programy regionalne), dysponuje program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Na tę sumę składają się środki z trzech funduszy:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+),
 • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Pozwala to na realizację kompleksowych projektów w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, działań z zakresu wsparcia kapitału ludzkiego oraz przedsięwzięć zmierzających do transformacji gospodarczej i społecznej regionu.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego były negocjowane bezpośrednio pomiędzy władzami województwa a Komisją Europejską oraz poddane szerokim konsultacjom społecznym. W efekcie powstał program skrojony specjalnie pod kątem specyficznych potrzeb województwa. W programie wyszczególniono 13 obszarów wsparcia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Nela Gwiazdowska fot. Nela Gwiazdowska fot. Nela Gwiazdowska