Przebudowa DW 948 – trudna i bardzo potrzebna inwestycja

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie robocze dotyczące przebiegu modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 948 w rejonie Kobiernic, Czernichowa i Żywca, kluczowej dla układu komunikacyjnego południowej części regionu

Prace projektowe trwały ponad cztery lata. W lutym ubiegłego roku wojewoda śląski wydał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie tej inwestycji. W kwietniu br. podpisano umowę na realizację przebudowy DW 948, znajdującej się obecnie w fatalnym stanie technicznym, ograniczającym prędkość i jakość podróżowania. Rzutuje przy tym na komfort życia mieszkańców obszarów przyległych, zwłaszcza, że swoje siedziby ma tam wiele lokalnych firm. Kłopot mają także odwiedzający Żywiec i okolice turyści.

- DW 948 stanowi istotny element sieci drogowej południowej części Województwa Śląskiego, niemniej jej modernizacja na odcinkach od Kobiernic do Czernichowa i z Czernichowa do Żywca to bardzo duże i zarazem trudne wyzwanie w kontekście samego wykonania z uwagi na ograniczenia terenowe, bliskość strategicznych zbiorników wodnych oraz występujących w sąsiedztwie drogi osuwisk. Za nami kolejne spotkanie z przedstawicielami gmin, samorządowcami oraz miejscowego komitetu społecznego. Wsłuchujemy się w ich głos, analizujemy uwagi i spostrzeżenia. Zdajemy sobie sprawę, jak kluczowa jest to inwestycja dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i ruchu turystycznego w tej części regionu. Bardzo długo czekano na modernizację tej drogi, bo blisko 20 lat. Dziś, krok po kroku, realizujemy już ten trudny projekt. Jest on finansowany ze środków województwa. Koszt to 215 mln zł – mówił marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Łączna długość odcinków przeznaczonych do remontu to 17,5 km. Pierwsza część robót obejmie 13 km, druga – 4,5 km. Początek prac to skrzyżowanie DW 948 z DK 52 w Kobiernicach. Zakres całości inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę właściwie od podstaw wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury: jezdni, skrzyżowań, chodników, poboczy, zatok autobusowych, mostów, oświetlenia i odwodnienia.

Z uwagi na specyficzne ukształtowanie drogi na skarpie pomiędzy rzeką Soła, a schodzącymi do rzeki zboczami gór w ciągu DW 948 występują niekorzystne warunki geologiczne oraz liczne osuwiska. Wymaga to całkowitej wymiany konstrukcji wraz ze wzmocnieniem podłoża. Geologiczny układ terenu sprawił, że na odcinkach występowania największego zagęszczenia osuwisk tj. na terenie Międzybrodzia Żywieckiego i zapory w Tresnej, konieczne było zastosowanie tzw. przebudowy uproszczonej polegającej na ograniczeniu zakresu przebudowy do odtworzenia stanu istniejącego.

- Brak dostępności terenu, uniemożliwił uwzględnienie na całym przebudowywanym odcinku chodników i dróg rowerowych w oczekiwanym zakresie – tłumaczył podczas spotkania w UM, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zbigniew Tabor.

Na czas prowadzenia prac wprowadzono ruch wahadłowy w rejonie mostu nad Suchym Potokiem oraz w rejonie skrzyżowania z DW 946 (Żywiec-Oczków). Do końca czerwca 2022 r. nie przewiduje się zamknięcia przejazdu przez most nad potokiem Żarnówka Mała. Całkowite zakończenie prac przewidziane jest na koniec października 2024 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS