Przedszkolaki (znów) łapią oddech

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Podsumowano kampanię edukacyjno-informacyjną „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

W konferencji udział wzięła Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego, przedstawiciele środowiska lekarskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, reprezentanci samorządów i placówek przedszkolnych biorących udział w obu edycjach kampanii.

- Ogromną wartością tej akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych. I co ważne – dzięki przekazanym przedszkolom oczyszczaczom, dzieci oddychają w placówkach, do których uczęszczają, czystym powietrzem. Z materiałów edukacyjnych, które trafiły do przedszkoli będą korzystały kolejne roczniki. Można zatem powiedzieć, że to kampania o wymiarze pokoleniowym – podkreśla Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

- Oczyszczacze powietrza to nagroda dla przedszkoli za udział w kampanii. Jednak to edukacja jest tutaj bez wątpienia najważniejsza – przekonuje Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach kampanii przekazano łącznie do placówek 1379 sztuk oczyszczaczy powietrza, indywidualne i grupowe materiały edukacyjno-informacyjne dla ponad 61 tysięcy przedszkolaków, tablice informujące o stanie jakości powietrza, plakaty oraz ulotki dla 571 placówek. Warto przypomnieć, że w ramach nagród konkursowych w poprzedniej edycji kampanii do zwycięskich placówek przekazano także nagrody rzeczowe: projektor multimedialny, książki, gry planszowe oraz słodycze. W placówkach organizowane były m.in. zajęcia edukacyjne dotyczące tematyki zanieczyszczenia powietrza oraz akcja edukacyjno – informacyjna skierowana do rodziców, opiekunów dzieci. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedszkoli oraz przedstawicieli lokalnych samorządów. Przedsięwzięcie każdorazowo było realizowane przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - prezentacja [PDF 2,3MB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o kampanii: Przedszkolaku złap oddech