Przyjęcie projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego (wrzesień 2023)