Radość z poznawania świata

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
7. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE: 9 - 11 grudnia 2023

To gratka nie tylko dla miłośników naukowych odkryć. Od 9 do 11 grudnia odbędzie się w Katowicach siódma już edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, a jej gospodarzem będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Tegoroczny festiwal ma wyjątkowy wydźwięk. Splecie się z inauguracją Europejskiego Miasta Nauki 2024 przyznanego stolicy województwa – Katowicom.

Województwo Śląskie jest współgospodarzem Śląskiego Festiwalu Nauki.

- Zainteresowanie nauką, jej popularyzacją stale rośnie, a my przekazujemy dobrą energię do promowania wiedzy i edukacji. Od poziomu i efektywności kształcenia będzie zależał stopień kwalifikacji absolwentów, ludzi młodych, którym za chwilę powierzymy zarządzanie regionem. Co istotne, edukacja jest jednym z 10 głównych priorytetów w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Województwo Śląskie postawiło przed sobą bardzo ambitne cele, których realizacja jest w dużej mierze zależna od przyszłych beneficjentów programu: pedagogów i nauczycieli, przedstawili szkół i przedszkoli oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zarządzają systemem edukacji na terenie swoich miast i gmin. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowej perspektywy rozpisanej na lata 2021-2027 będzie to aż 173 mln euro, a z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dodatkowe 77 mln euro. To znaczące środki i zarazem szanse, jakie za tymi funduszami idą. Nasze działania są dostrzegane. Jednym z efektów jest wybór Katowic Europejskim Miastem Nauki 2024, przedsięwzięciem, nad którym pieczę sprawuje Komisja Europejska, a zostanie ono wsparte przez województwo kwotą 15 mln zł. Dziś jesteśmy w przededniu inauguracji tego wydarzenia, które wpisuje się w działania województwa na rzecz propagowania nauki

Śląski Festiwal Nauki na stałe wpisał się w kalendarz regionalnych imprez i sam w sobie stał się swoistą marką, przyciągającą co roku tłumy mieszkańców regionu. Hasło tegorocznej edycji imprezy „Nauka da nam przyszłość” jest nieprzypadkowe. Śląskie wchodzi w decydujący czas transformacji, w której nauka odegra kluczową rolę – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Program tegorocznej edycji ŚFN oparty jest o 6. ścieżek tematycznych Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024: klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe, kreacja i krytyka.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek określił Śląski Festiwal Nauki jako pewnego rodzaju eksperyment społeczny.

- Festiwal nauki jest jej świętem. Naukowiec jest chyba jedynym rodzajem na tle całej ludzkości, który może cieszyć się z odnalezienia problemu, bowiem od razu szuka jego rozwiązania. Czerpie radość z poznawania. I ta radość poznania zawsze podczas festiwalu nauki nam towarzyszy – podkreśla prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas festiwalu aż 30 stoisk będzie miała Politechnika Śląska. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się m.in. z szansami i zagrożeniami, jakie niesie sztuczna inteligencja i zgłębić arkana nowoczesnego transportu. Obecna będzie także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która będzie prezentować m.in. mobilną miejskość przyszłości. Sporą frajdą dla najmłodszych uczestników festiwalu będzie możliwość zaprojektowania nowoczesnego modelu autobusu. O zagrożeniach cywilizacyjnych przypomni Strefa Chorób Przemysłowych i Poprzemysłowych, z kolei w Stefie Motosportu zapoznamy się z nowinkami technologicznymi obecnymi w motoryzacji.

Siódmej odsłonie ŚFN towarzyszyć będzie weekend otwarcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, który zapoczątkuje widowisko naukowo-artystyczne KATOPOLIS otwierające obchody EMNK 2024 – 9 grudnia w Spodku. W wydarzeniu wezmą udział twórcy związani ze środowiskiem akademickim, w tym m.in.: naukowcy z katowickich uczelni, aktorki i aktorzy teatrów z regionu, a także artystki i artyści polskiej sceny muzycznej, uczelniane chóry i zespoły muzyczne.

Linki do stron zewnętrznych
Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

Filmy 


tagi: