Regionalna Strategia Innowacji teraz do 2030 roku

 graf. UMWS graf. UMWS
Zarząd Województwa przyjął „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego 2030 - Inteligentne Śląskie”

Przyjęta strategia jest aktualizacją dotychczasowego dokumentu obowiązującego w latach 2013-2020. Celem głównym jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną regionu na arenie międzynarodowej realizowana na fundamentach regionalnego ekosystemu innowacji.

Konieczność jej przygotowania wynika z obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską i umożliwiających korzystanie ze środków związanych z celem tematycznym nr 1 polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia wytycza cele i obszary interwencji, które Zarząd Województwa Śląskiego wraz z partnerami chce zrealizować, aby zapewnić właściwe warunki inicjowania i wdrażania innowacji.

“Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest strategią INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI. W obszarze zarządzania i wdrażania ekosystemem innowacji województwa śląskiego odnosi się do wszystkich inteligentnych i regionalnych specjalizacji regionu. Strategia wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z procesami globalnymi, negatywnymi skutkami zastoju, kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa czy też zmianami klimatu. Biorąc pod uwagę złożoność problemów związanych z transformacją przemysłową, jaką województwo śląskie musi przeprowadzić, Strategia skupia się na mobilizacji tych środowisk, które dzięki innowacjom mogą zainicjować nowe procesy gospodarcze, wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej i zapewnić nowe miejsca pracy.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w marcu br. i  skierował dokument do konsultacji. W ich trakcie projekt uzyskał pozytywne rekomendacje i opinie:

  • Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • Śląskiej Rady Innowacji (8 kwietnia 2021 r.),
  • Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (22 kwietnia 2021 r.),
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach RDOŚ (7 maja 2021 r.),
  • Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (12 maja 2021 r.),
  • Komitetu Sterującego RIS (20 maja 2021 r.).

Dla projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” prowadzone były konsultacje społeczne w okresie od 12.03.2021 r. do 15.04.2021 r. Wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostały wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznego projektu Strategii.

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest zgodna z postanowieniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie Innobservator Silesia
Uchwała Zarządu nr 1554/246/VI/2021