Rusza konkurs w dziedzinie kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Termin składania ofert mija 23 grudnia 2022

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego na rok 2023. Jego celem jest wsparcie zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą a także wyłonienia organizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.

Na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej” przeznaczono 4 342 412 złotych, z czego:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej - 2 732 412 złotych
  • Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 800 000 złotych
  • Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików - 400 000 złotych
  • Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych - 250 000 złotych
  • Sporty lotnicze - 70 000 złotych
  • Sporty motorowe - 90 000 złotych

Na organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich przeznaczono 2 500 000 złotych, a na zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą 600 000 złotych.

Oferty muszą być złożone w formie elektronicznej przy użyciu generatora "WITKAC" (dostępnego na stronie https://witkac.pl) oraz wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert, które należy składać do 23 grudnia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie BIP.

Informacji udzielają również pracownicy Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32/77-44-026