Pamięć o kombatantach

 Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się świąteczne spotkanie z przedstawicielami środowisk kombatanckich regionu

Co roku kombatanci przyjeżdżają na zaproszenie marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Sejmiku prof. Marek Gzik, wiceprzewodniczący Stanisław Gmitruk, wicemarszałek Anna Jedynak, radni Maria Materla i Rafał Kandziora, a także przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych.

- Doroczne spotkanie opłatkowe ze środowiskiem kombatantów to okazja, ale przede wszystkim zaszczyt, aby podziękować za Waszą służbę. Za wszystko czego dokonaliście, byśmy mogli cieszyć się bezpieczeństwem, żyć w wolnym kraju. Chce również podziękować tym, którzy pełnią służbę dziś - Wojsku, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Wasza służba to gwarancja naszego spokoju. Ma to znaczenie szczególnie dziś, gdy za wschodnią granicą trwa wojna. Bo trzeba też przyznać, że Ukraina walczy także o nasze bezpieczeństwo. Oby ta wojna wywołana przez Rosję jak najszybciej i w przyszłym roku mogliśmy się spotkać w warunkach pokoju w naszej części Europy – powiedział marszałek Jakub Chełstowski, który został uhonorowany statuetką przyznawaną przez stowarzyszenie skupiające środowiska kombatantów i więźniów politycznych.

- Jestem pełen uznania w odniesieniu do Państwa zasług. Jesteśmy otwarci na Wasze potrzeby – dodał przewodniczący Sejmiku, prof. Marek Gzik.

Uroczystość zakończył koncert kolęd i pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS Spotkanie z kombatantami. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy