Śląskie Centrum Wolności i Solidarności będzie większe

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W podpisaniu umowy notarialnej uczestniczyli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic Marcin Krupa

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności będzie większe Polska Grupa Górnicza przekaże nieodpłatnie Miastu Katowice trzy budynki, stanowiące majątek Oddziału KWK Staszic – Wujek Ruch Wujek, które docelowo mają być udostępnione Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności. W podpisaniu umowy notarialnej uczestniczyli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.

- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest szczególnym miejscem, w którym dotykamy najnowszej historii regionu. Kopalnia „Wujek” to symbol, także jeden z fundamentów, z którego wykuła się wolna Polska, wolna od komunistycznego reżimu. Tutaj dotykamy prawdy sprzed ponad czterech dekad, a naszym obowiązkiem jest przekazywanie jej dalej, kolejnym pokoleniom. Bez górników z „Wujka” nie byłoby demokratycznej Polski. Dbamy o pamięć o przeszłości dla przyszłości. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego współprowadzi tę ważną dla regionu instytucję razem z Miastem Katowice. Robimy to wspólnie jako samorządowcy. Pielęgnujemy naszą tożsamość i składamy hołd bohaterom tamtych lat – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to ważny kompleks historyczno-edukacyjny, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce 16 grudnia 1981. Dzięki nowym budynkom miejsce to zyska dodatkową przestrzeń i zwiększy oraz uatrakcyjni swoją ofertę – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W lipcu 2021 podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie. Dziś dopinamy formalności, jesteśmy o kolejny krok bliżej do rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – dodaje.

Przekazywane na rzecz ŚCWiS obiekty to, budynek Straży Pożarnej – który już od pewnego czasu stanowi część gmachu instytucji, budynek Oddziału Instalacyjnego – sąsiadujący z obecną siedzibą, który posłuży powiększeniu przestrzeni biurowej, bibliotecznej oraz edukacyjnej. Największe znaczenie ma trzeci budynek – Łaźnia Łańcuszkowa, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku odbywały się strajki. To właśnie w tym miejscu ks. Henryk Bolczyk odprawiał msze święte dla strajkujących górników. Przed budynkiem, krótko przed krwawą pacyfikacją, udzielił zgromadzonym absolucji zbiorowej, czyli rozgrzeszenia na wypadek śmierci.

W ostatnich latach ekspozycja stała ŚCWiS została rozbudowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Katowice. Pierwotnie zajmowała ok. 140 m. kw. na jednym piętrze i miała formę Izby Pamięci. Obecnie zajmuje 1100 m. kw. na trzech kondygnacjach. W ubiegłym roku została otwarta nowa wystawa stała prezentująca w nowoczesnej, multimedialnej formie opowieść o ponurej rzeczywistości życia w PRL, o opozycji antykomunistycznej, o strajkach 1980 r. i powstaniu „Solidarności”. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest instytucją kultury współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego i Miasto Katowice.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS