Wsparcie dla transformacji Ukrainy

 Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Województwo śląskie dzieli się wiedzą na temat transformacji z przedstawicielami Ukrainy. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne spotkanie związane z tym procesem

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele województwa śląskiego – marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Anna Jedynak.

„Śląskie to największy region górniczy w całej Europie i proces transformacji bez udziału strony unijnej się nie powiedzie. Ten proces trwa w regionie od wielu lat i zdajemy sobie sprawę z naszych sukcesów, porażek i wyzwań, które przed nami. Komisja Europejska zaaprobowała nasze plany i będziemy dysponowali największym w historii wsparciem dla tego procesu. Łącznie do regionu trafi ponad 5 mld euro i chcemy te środki wykorzystać mądrze, z udziałem strony społecznej. Wierzę, że gdy wojna zakończy się, nasi sąsiedzi z Ukrainy również znajdą się w strukturach Unii Europejskiej, dlatego już dziś warto wymieniać się doświadczeniami, by móc adaptować dobre rozwiązania i unikać błędów” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Spotkanie było częścią projektu pn. „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy”, organizowanego przez Bank Światowy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU). W trakcie rozmów najwięcej miejsca przeznaczono na przedstawienie doświadczeń Śląska związanych z procesem transformacji, który w regionie trwa już od trzydziestu lat.

„Rozmawiamy w dobrym momencie, gdy Komisja Europejska zatwierdziła plan związany z nową perspektywą finansową, w którym transformacja zajmuje bardzo istotne miejsce. To jeden z największych programów w Europie, ale chwila w której jesteśmy, odchodzenie od paliw kopalnych i budowanie niezależności energetycznej, to dla nas wielka szansa. To ważne, że jesteśmy tu teraz razem, czekamy na pokój w Ukrainie i chcemy zapewnić naszych sąsiadów, że zawsze mogą na nas liczyć” – tłumaczyła wicemarszałek Anna Jedynak.

W skład delegacji ukraińskiej, która odwiedziła nasz region, wchodzą m.in. Valentyna Moskalenko, doradca Prezesa Rady Ministrów Ukrainy ds. polityki regionalnej oraz przedstawiciele Gabinetu Rady Ministrów Ukrainy, Ministerstwa Rozwoju Społeczności Lokalnych Ukrainy, Donieckiej Regionalnej Administracji Państwowej, Rad Miejskich miast: Nowowolynsk, Myrnohrad, Dobropillya, Nowodonieck i organizacji pozarządowych.

„To dla nas długo wyczekiwana wizyta. Odwiedzenie miejsc związanych z transformacją będzie bardzo cenne, chcielibyśmy dobrze zrozumieć sam proces, bo w naszym przypadku będziemy musieli zaczynać go praktycznie od zera. Dlatego tak cenne jest uniknięcie błędów i skorzystanie z dobrych rozwiązań. Dziękuję za wsparcie dla obywateli Ukrainy i wsparcie naszego wojska, mamy nadzieję, że spotkamy się już w wolnej Ukrainie” – mówiła Valentyna Moskalenko, doradca Prezesa Rady Ministrów Ukrainy ds. polityki regionalnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie z przedstawicielami Ukrainy. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy 


tagi: