Ruszają prace Komitetu Monitorującego

 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027

W posiedzeniu wzięli udział m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Marek Gzik, którzy wręczyli powołania dla przedstawicieli Komitetu Monitorującego. W spotkaniu uczestniczyła także wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska.

„Przed nami nowa perspektywa unijna i historyczne środki dla regionu w wysokości ponad 5 mld euro. Jestem przekonany, że dzięki nim wykonamy kolejny krok w transformacji regionu, a już dziś jesteśmy stawiani w tym kontekście za wzór w Unii Europejskiej. Dziękuję za pracę w ramach Komitetu Monitorującego i skuteczną implementację tych środków, bo dzięki nim region się zmienia, a jakość życia mieszkańców rośnie. Najbliższe lata będą dla województwa śląskiego szansą na intensywny rozwój i jestem pewien, że efekty tych działań przyniosą konkretne korzyści” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął skład Komitetu Monitorującego program "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" w dniu 15 lutego 2023 roku.

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla instytucji zarządzającej programem i jest przez nią powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). W pracach komitetu mogą uczestniczyć również przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego. Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego komitetu, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu. W skład komitetu wchodzą 44 osoby, w tym 20 przedstawicieli samorządów, 3 przedstawicieli strony rządowej i 21 osób z sektora społeczno-gospodarczego.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Komitet zatwierdza: metodykę i kryteria wyboru projektów, w tym wszelkie ich zmiany, końcowe sprawozdanie z wdrażania programu, plan ewaluacji programu i jego zmiany oraz propozycje dotyczące zmian programu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Komitet Monitorujący (strona Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027)

Filmy