Kierunek transformacja

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Parlamencie Europejskim odbyły się warsztaty pn. “Transformacja energetyczna – perspektywy i bariery w obszarach wycofywania węgla w Macedonii Zachodniej, Grecji i na Śląsku

W wydarzeniu, w formie zdalnej, uczestniczył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Marszałek mówił o procesie transformacji energetycznej na przykładzie województwa śląskiego.

“Transformacja to proces, który jest dla województwa śląskiego wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą. Śląskie się zmienia bardzo dynamicznie, to efekt współpracy z Unią Europejską i skutecznej implementacji środków, które zmieniają nasz region. Stawiamy na wiedzę i potencjał ludzki, które są siłą regionu, zależy nam na tym, żeby zbudować region zielony, ekologiczny i oparty na nowych technologiach i innowacjach. Przed nami największe w historii środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości ponad 5 mld euro, które pozwolą nam wykonać kolejny krok w stronę zielonego i nowoczesnego województwa śląskiego” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Nikolaos Ntavos, współzałożyciel i kierownik Klastra Biogospodarki i Środowiska Macedonii Zachodniej przedstawił najnowsze inwestycje i trendy w transformacji w Macedonii Zachodniej. W trakcie spotkania zaprezentowano również badanie finansowane przez EPP związane z postrzeganiem przez obywateli transformacji energetycznej, mapy drogowej zrównoważonej elektryfikacji i przyszłego krajobrazu energetycznego.

Jednym z tematów spotkania był też dylemat bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie istotny w kontekście ambicji związanych ze zmianami klimatycznymi i rosyjskiej inwazji w Ukrainie. W tym sensie ważne jest zrównoważenie celów, zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii po przystępnych cenach i przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

W trakcie panelu omówiono również stan prac nad europejskimi perspektywami przejściowymi, status europejskiej transformacji energetycznej i długoterminowe prognozy dotyczące osiągnięcia zerowej emisji netto w Europie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. mat. organizatora