Samorząd wspólnych wyzwań

O kondycji samorządów i perspektywach związanych z ich funkcjonowaniem rozmawiają uczestnicy Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Dwa dni spotkań, sześćdziesiąt debat i wykładów z udziałem ponad tysiąca uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów. Tak przedstawia się tegoroczna odsłona Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywa się w Katowicach.

W otwarciu forum uczestniczył marszałek Wojciech Saługa. „Współpraca samorządów decyduje o tym, w jakim tempie się rozwijamy. Cała strefa kultury, w której jesteśmy, jest efektem tej współpracy. Patrzymy na każdą wydawaną złotówkę, wydajemy te pieniądze wzorcowo. Będziemy tu rozmawiać o przyszłości samorządów, to bardzo ważna dyskusja w kontekście tego, czy chcemy samorząd rozwijać, czy ograniczać jego kompetencje” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

XVI edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów po raz czwarty odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie łączące liderów samorządu i finansów jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kreowania nowych pomysłów. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas tej edycji forum znajdują się m.in. rewolucja technologiczna a zarządzanie samorządem, partnerstwo rządu z samorządami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ochrona zdrowia i polityka senioralna, oświata i kultura w samorządzie, innowacje oraz finansowanie i zarządzanie majątkiem komunalnym. W trakcie forum odbywają się też: kongres skarbników polskich samorządów, zjazd sekretarzy i forum przewodniczących rad. Organizatorem wydarzenia jest wydawca pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak