Sejmik apeluje o dialog w kontekście CPK

 Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS
Kwestia realizacji linii kolejowej dużych prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego zdominowała obrady Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni Sejmiku przyjęli oświadczenie w sprawie udziału strony społecznej w debacie dotyczącej przebiegu linii kolei dużych prędkości i wyrazili sprzeciw wobec pozbawiania mieszkańców województwa i radnych Sejmiku możliwości udziału w spotkaniach, na których ogłaszane są kluczowe decyzje w tym zakresie.

Sejmik przychylił się także do wniosku marszałka Jakuba Chełstowskiego, który zaapelował do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka o pilne zwołanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

„Spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli strony rządowej, samorządu i mieszkańców jest konieczne, byśmy mogli dyskutować odnośnie ewentualnych korzyści i przeszkód wynikających z realizacji tej inwestycji. Żaden, nawet największy projekt nie może być zbudowany na ludzkiej krzywdzie, z brakiem poszanowania interesów mieszkańców, których bezpośrednio dotyczy. Ich głos musi wybrzmieć, właśnie dlatego w ramach Sejmiku Województwa powstała komisja doraźna dotycząca CPK, a dzisiaj odbyła się debata z udziałem przedstawicieli samorządów i samych mieszkańców” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

„Dzięki demokratycznej zmianie w Sejmiku Województwa Śląskiego, do której doszło w listopadzie ubiegłego roku, możemy wspierać kwestie istotne dla mieszkańców. Sejmik jest otwarty na ich głos, chcemy wsłuchiwać się w ich problemy i na nie reagować, bo każda władza powinna być blisko ludzi. Kwestia związana z realizacją linii kolejowej dużych prędkości to projekt, który wymaga dialogu z samorządowcami i mieszkańcami regionu i zrobimy wszystko, by zostali wysłuchani” – mówił przewodniczący Sejmiku, prof. Marek Gzik.

W trakcie sesji udział zabrali przedstawiciele samorządów w tym m.in. Wiesław Janiszewski, burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel, radna Mikołowa Ewa Chmielorz i sami mieszkańcy.

„Jako osoba związana z subregionem zachodnim województwa śląskiego doskonale wiem, co czują mieszkańcy tych terenów po decyzji związanej z wyborem wariantu inwestorskiego planowanej linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sesja Sejmiku i obecność na niej przedstawicieli lokalnej społeczności pokazuje, że mieszkańcy chcą być wysłuchani, inwestycja budzi wiele kontrowersji związanych z procesem wywłaszczeń, a naszą rolą jest umożliwienie im dialogu z przedstawicielami strony rządowej, bo nie da się realizować żadnych inwestycji na krzywdzie ludzkiej” – przekonywał Grzegorz Wolnik, przewodniczący komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego.

„Dziękuję, że możemy zabrać tu dzisiaj głos w imieniu naszych mieszkańców. W ich imieniu chcemy wyrazić sprzeciw. Nie jesteśmy przeciwko rozwojowi, nie chcemy źle dla Śląska i swoich gmin, ale jesteśmy z mieszkańcami i musimy bronić interesów mieszkańców, tego co dla nich jest najważniejsze. Stoimy murem za mieszkańcami, którzy w zderzeniu z władzą są bezsilni” – mówił Wiesław Janiszewski, burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

W trakcie sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z regionu na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. W 2023 roku z budżetu województwa na ten cel trafią łącznie 3 mln zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy 12 gmin dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w: Jasienicy, Wilamowicach, Goleszowie, Istebnej, Blachowni, Olsztynie, Starczej, Herbach, Woźnikach, Łaziskach Górnych, Koziegłowach, Żorach.

Radni zadecydowali również odnośnie określenia zadań, na które województwo śląskie przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS

Filmy