„Silesia. 4Professionals” - zmiany w projekcie

 Logo projektu Logo projektu
Zmiana okresu realizacji oraz partnera w projekcie „Silesia. 4Professionals”

Ze względów niezależnych od Lidera projektu - Województwa Śląskiego, islandzki podmiot (IDAN) wycofał się z planowanej współpracy na rzecz projektu.

Przyczyniło się to do zmiany okresu realizacji projektu „Silesia. 4Professionals”. Projekt będzie realizowany od 29 kwietnia 2022 roku do 28 kwietnia 2024 roku.

Nowym partnerem w projekcie, z którym Województwo Śląskie zawarło umowę partnerską jest Vestfjarðastofa - agencja rozwoju gospodarczego dla regionu Westfjords w Islandii.


English below

Change of the implementation period and partner in the “Silesia. 4Professionals” project

For reasons beyond the control of the project leader - The Silesia Voivodeship, the Icelandic entity (IDAN) withdrew from the planned cooperation for the project.

This contributed to changing the implementation period of the project “Silesia. 4Professionals” to April 29th 2022 – April 28th 2024.

Vestfjarðastofa - an economic development agency for the Westfjords area of Iceland - is a new partner in the project with which the Silesia Voivodeship has signed a partnership agreement.